Radar · Nyheter

Stockholm rustat för framtiden

Stockholm kom på tredje plats i en ny ranking av hur rustade världens storstäder är för framtida utmaningar. Första och andra plats tog Seattle och Köpenhamn.

Analys- och teknikkonsultföretag WSP har studerat hur världens städer kan tänkas klara framtida utmaningar. Rankningen baseras på 21 parametrar inom områdena bebyggelse, mobilitet, teknik och urbana system.

– Stockholm är bäst när det gäller framtidsutsikterna för gång- och cykeltrafik och även tillgången till grönområden där vi redan i dag kan konstatera att 70 procent av stockholmarna har mindre än 200 meter till närmsta grönområde. Men vi ser utmaningar bland annat i avfallshantering, logistikeffektivitet och tillgången till bostäder, säger Fredrik Bergström, affärsområdeschef på WSP.

Stockholm får högt betyg för hanteringen av klimatförändringar som ombyggnationen av Slussen för att minska riskerna för översvämningar. Även offentlighetsprincipen och tillgången till öppna data gör staden framtidssäker.

– Nackdelen är bostadssituationen, Singapore till exempel arbetar aktivt för att få fram prisvärda bostäder åt svagare grupper. Det är allmänt känt att Stockholm har en icke fungerande bostadsmarknad, säger Fredrik Bergström till DN.

WSP pekar också på problemet med avfallshantering, till exempel saknas matavfallssortering i delar av Stockholm. Nedskräpning i marina miljöer och gatumiljö ökar, vilket ger sämre betyg.

Infrastrukturen får bra betyg och WSP menar att utbyggnaden av Arlanda, Förbifart Stockholm och Sveriges nya hamn för rullande gods och containrar i Nynäshamn är exempel på positiva åtgärder.

– Det görs mer och mer satsningar på infrastruktur, även om inte alla – ur ett miljöperspektiv – tycker att det är bra, säger Fredrik Bergström.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV