Radar · Nyheter

Segerfest efter slopad Applebutik i Kungsan

”Är Kungstan räddad” löd texten på ett plakat i Kungsträdgården under söndagens segermöte.

I fredags kom beskedet: Alliansen och Miljöpartiet bildar majoritetskoalition i Stockholms stadshus. Samtidigt meddelades att planerna på en Applebutik i Kungsträdgården stoppas.

Initialt hade Facebookgruppen som stridit mot Applebutiken kallat till ett opinionsmöte den 14 oktober i Kungsträdgården, men efter fredagens besked omvandlades det till ett segermöte. Cirka 100 personer var på plats när Göran Folin, miljögruppen Alternativ stad, inledde mötet med att uttrycka att han var mycket glad.

– Det var den starka opinionen från stockholmarna som långsamt malde ner politikerna. Så sent som i våras kontaktade jag alla partier i stadsbyggnadsnämnden. Då var alla utom Kristdemokraterna för bygget, men de visste knappt ett smack om vad det rörde sig om. Jag fick läsa högt ur en del handlingar och fick svaret: ”Å, det hade jag ingen aning om”. Det bidrog till att vi har kunnat se, nästan vecka för vecka, hur politikerna har backat från det och till fredagens ställningstagande: vi backar från en butik i Kungsan.

Göran Folin, miljögruppen Alternativ stad, kallade beslutet en historisk händelse
Göran Folin, miljögruppen Alternativ stad, kallade beslutet en historisk händelse. Foto: Charlotte Wester

Tackade stockholmarna

Hans inledande tal genomsyrades av tacksamhet till alla stockholmare. Det var 1 800 som yttrade sig över byggplanerna i samrådet till Stockholms stad och Folin tackar vidare ytterligare tusentals som bland annat delat inlägg på Facebook.

Göran Folin berättade att han inte har sett en sådan stark opinion sedan almstriden på 1970-talet.

– Då var det liknande vibrationer i luften och stockholmarna var urförbannande över beslutet att såga ner almarna. Och nu var folket lika urförbannade för att Hamngatans förbindelse med parken skulle blockeras av en jättestor byggnad, säger han.

Det var under fredagens presskonferens i Stockholms stadshus som alliansen och Miljöpartiet avslöjade att den kontroversiella planen att bygga en Applebutik vid ingången mot Kungsträdgården från Hamngatan ska stoppas.

Skönhetsrådet på plats

Medan de som engagerat sig mot Applebutiken i Kungsträdgården samlats i en del av parken lyste solen på alla som promenerade, spelade fotboll och satt i parken. Efter Folin talade Fredrik von Feilitzen, Stockholms skönhetsråd, om Kungsträdgården, som han kallade stadens viktigaste offentliga rum.

– Vad gäller Apple så presenterade ju företaget sina planer i februari 2016. Skönhetsrådet reagerade direkt och gjorde en protestskrivelse som vi ställde till kommunfullmäktige. Vi hade hoppats att de ledande politikerna skulle ta reson men så blev tyvärr inte fallet. Det som hände nu var att för att få regeringsmakten i staden blev lyckligtvis Apple en fråga som fick en positiv lösning.

Stockholms skönhetsråds syfte är att vara rådgivare åt kommunens olika myndigheter i frågor som berör offentliga konstverk, konstnärligt eller kulturhistoriskt värdefulla stadsbilder eller kommunens och dess omgivningars övriga skönhets- och naturvärden.

En del av de 1800 yttranden som lämnats in lästes upp och det blev fler tal och sånger för att fira segern. Intill scenen syntes plakat med försiktigt glada formuleringar, däribland ”Hurra! Är Kungsan räddad nu?” och ”Är Kungsan räddad?”.

Göran Folin, är det säkert att det inte blir en Apple-butik i Kungsträdgården?

– Ja, det är säkert. Jag deltog på presskonferensen där det nya styret talade om vilka frågor de blivit överens om. Visst finns det några som höjt tveksamma röster, men bland oss som samlades i går är vi eniga om att det här kommer att stå sig. Jag är så glad, Kungsan har en särskild plats i stockholmarnas hjärta.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV