Radar · Nyheter

Hyresgäster engageras för miljön

Gröna Solberga | Hydroponik – växter som odlas i vatten – är en av idéerna som testas i ett projekt där hyresgäster bidrar till hållbara lösningar.

I Solberga startar ett projekt där företag tillsammans med de boende ska experimentera fram klimatsmarta lösningar för exempelvis dagvatten och matavfall. En metod som kan sprida sig till fler områden om det faller väl ut.

Stockholms många äldre bostadshus saknar förutsättningar för dagens och framtidens klimatutmaningar. Samtidigt behöver lösningar tas fram för nybyggen. För att testa sådana lösningar i en faktisk bostadsmiljö samarbetar IVL Svenska Miljöinstitutet med Stockholmshem i området Solberga söder om Stockholm. Företag som jobbar med hållbar stadsutveckling har bjudits in för att i samråd med hyresgästerna skapa ett miljövänligare boende.

– Man behöver ofta se saker för att tro att det fungerar helt enkelt. Därför ville vi starta det här projektet tillsammans med en riktig fastighetsägare och riktiga boende, för att testa utveckling i full skala, säger Johan Strandberg på IVL.

I Solberga är det till exempel hantering av dagvatten och avfall som står för utmaningarna.

– Vi behöver öka insamlingen av matavfall från våra hushåll, och vi ser att det på grund av klimatförändringarna finns en ökad risk för översvämningar som kan leda till vattenskador, säger Åsa Stenmark på Stockholmshem.

Solberga visade sig vara lämpligt av flera skäl. Området är relativt stort och husen är precis som många andra i Stockholms närförorter och ytterstad byggda på 50-talet. Många av våra hyresgäster har också ett intresse för hållbarhetsfrågor, berättar Åsa Stenmark, och kommer att få chansen att lära sig om återbruk och resurssnål odling.

– Vi vill ju gärna engagera våra boende i de projekt vi gör. Vi har öppnat en lokal och det kom ganska mycket folk när vi invigde den.

De hyresgäster som är intresserade av att vara aktiva i projekten har möjlighet att anmäla sig till exempelvis odlings- eller vattenprojekt, eller delta i workshops och pysselaktiviteter.

– Det låter enkelt med pyssel, men det handlar ju om att ta tillvara gammalt och skapa nytt, och då kan hyresgästerna vara med och göra det i den här lokalen. Förhoppningsvis kommer vi också att hitta lösningar som vi kan repetera på andra håll där vi har samma utmaningar, säger Åsa Stenmark.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV