Radar · Nyheter

Unga kriminella får hjälp att byta livsstil

Mer resurser satsas nu på den sociala insatsgruppen i Tensta. Fyra socialsekreterare, mot tidigare två, ska hjälpa unga kriminella som vill byta livsstil.

– Att verksamheten fortsätter och förstärks är en viktig signal både för dem som vill lämna sin kriminella bana och till de boende i Tensta. Jag hoppas också att Tenstaborna ska känna att Stockholms stad inte backar utan finns för dem med hela vår bredd av stöd och hjälp för att alla ska ha möjlighet att nå sin fulla potential, säger Per Kjellander, stadsdelsdirektör i Spånga-Tensta i ett pressmeddelande.

Sociala insatsgrupper finns i flera stadsdelar. Det handlar om stöd med skola, att söka arbete och att hitta nya värden i livet.