Radar · Nyheter

”Storasystrar” hjälper nyanlända tjejer

Rapporter om psykisk ohälsa bland ensamkommande har duggat tätt det senaste året. I gruppen är tjejer allra mest utsatta. Ofta bor en nyanländ tjej med en grupp av bara killar och flera kommuner vittnar om socialt isolerade tjejer. Föreningen Tjejzonen satsar nu på att bryta ensamheten med hjälp av volontärarbetande “storasystrar”.

– Vi finns preventivt – mycket psykisk ohälsa går att förebygga bara genom att någon finns där och lyssnar, säger Dounya Belmhamdi som är ansvarig för de fysiska träffarna där nyanlända tjejer matchas ihop med kvinnliga volontärer.

På Tjejzonen tycker man att mediefokus mest riktats mot de ensamkommande killarna. De menar att tjejers behov därför lätt glöms bort när exempelvis beslut om stöd till målgruppen tas. Och det är en stor grupp det handlar om – för trots att ensamkommande killar är fler än tjejerna var nästan var fjärde ensamkommande tjej i början på förra året.

Zahra Samadi är ordförande för Ensamkommandes förbund i Stenungsund och flydde själv till Sverige som ensam 15-åring för sju år sen. Hon säger att nyanlända tjejers oro spänner sig större än killars i samma situation:

– Tjejerna hade inte rätt att lämna sina hem. De har ingen i hemlandet om de blir hemskickade. Hur ska man då klara sig?

Dessutom kolliderar sociala stigman, där tjejerna hamnar i kläm.

– Om man inte vill ha hijab försöker killar styra en att ha en. Men tjejerna som har hijab har det också svårt, för det finns folk som inte gillar hijab, säger Zahra Samadi.

Hittills har Tjejzonen genomfört fysiska träffar i Stockholm, men nu satsar man också på uppkopplade Storasystrar, dels för att nå personer utanför Stockholm och dels för att det kan vara lättare att öppna upp om trauman online.

Zahra Samadi tycker att det är viktigt med sociala fönster åt ensamkommande tjejer:

– I början vill inte tjejerna vara med på till exempel fotboll med killar, de är rädda för att folk ska prata om dem. Men de kan bli väldigt ensamma då.

Fotnot: Tjejzonen söker både nyanlända tjejer och volontärer till projektet. Mer information finns på tjejzonen.se.