Radar · Nyheter

Mosspoeter mot strömmen

Närmre naturen genom poesin – poetparet Titti Spaltro och Lars Larsen vurmar för urskogar och klassiskt diktande. På söndag bjuder de in till öppen scen på Kungsholmens bibliotek, dit både naturlyriker och andra poetaspiranter välkomnas.

Med sin nya diktsamling Naturens återkomst vill mosspoeterna, som Spaltro och Larsen kallar sig, fortsätta att uppmuntra människor att leva mer i samklang med naturen. Att arrangera öppna poesiscener är en del i den missionen.

– Själva poängen är dels att inspirera folk att leva mer ekologiskt, dels att skriva ekopoesi. Vi är klassiska och gillar romantisk poesi, vi vill att folk återgår till rötterna av lyriken, säger Titti Spaltro.

Poesin är ett uttryck för hela deras livsstil och världsåskådning, menar Lars Larsen.

– Vi känner oss främmande inför den nutida poesin som är så fragmenterad, obegriplig och känslolös. Den speglar det teknologiska och kalla samhället mer än naturen.

Han förklarar att de är mosspoeter i dubbel bemärkelse.

– Vi är lite mossiga, vi hänger inte med i den här tidsandan. Det andra betydelsen är att mossa kommer från naturen och speciellt de gamla urskogarna, och det är just de skogarna vi tycker bäst om.

Lars Larsen kommer under den öppna scenen också att hålla ett föredrag om vandringspredikanten David Petander, som är en förebild för paret.

– Vi är naturens väckelsepredikanter, sammanfattar Lars Larsen.

Fotnot: Mosspoeterna framträder på Kungsholmens bibliotek på söndag 14/10 kl. 13-15.30. Anmälan sker på plats från kl. 12.30.