Radar · Nyheter

Färre fattiga barn i utsatta förorter

I bland annat Rinkeby och Tensta minskar barnfattigdomen visar Rädda barnens årliga rapport om familjer i Sverige som lever i ekonomisk utsatthet. Generellt dras slutsatsen att barnfattigdomen minskar – medan klyftorna växer.

Enligt statistiken, som presenterades i onsdags, är det 186 000 barn som lever i fattigdom. Sveriges tre storstäder har haft en större minskning än resten av landet. Den största minskningen av barnfattigdomen mellan 2011 och 2016 finns i stadsdelar med en hög ekonomisk utsatthet bland barnfamiljer. Exempelvis har Rinkeby-Kista en minskning på 11,8 procentenheter och Spånga-Tensta 10,5.

Rapporten visar dock på ökande klyftor och att många fortfarande inte fått del av den inkomstökning vi sett sedan krisen på 1990-talet.

Ola Mattson, Sverigechef på Rädda barnen, säger i ett pressmeddelande att syftet med rapporten är att visa vilka insatser som behövs:

– Barn som växer upp i fattigdom har en mindre aktiv fritid, löper större risk för sämre skolresultat och för sämre hälsa som vuxna. För att fatta beslut som gör skillnad i barns vardag, behövs kunskap i frågan.