Zoom

Fler militärövningar oroar fredsrörelsen

Mikael Andersson/SCANPIX | Soldater från Livgardet i Kungsängen övar sig på att röra sig i stadsmiljö i centrala Stockholm under en tre dagar lång militärövning, Operation Stockholm.

Terminus 18 är namnet på två stora militärövningar som äger rum under vecka 42 och 45 i Stockholms län. Det borde istället satsas betydligt mer på konfliktförebyggande arbete och utbildning menar Agnes Hellström, Svenska Freds ordförande.

Den 17-20 oktober och 7-10 november kommer beväpnade soldater och militära fordon att inta övningsplatser vid kvarteret Primus på Lilla Essingen, polishögskolan i Sörentorp i Solna, Telestaden i Farsta, Bromma flygplats och i Nynäshamn. Syftet är att förbanden ska öva inför en verklig krigs- och krissituation.

– Anledningen till att vi övar i staden är att de förband som ingår i Livgardet ska skydda Stockholm i händelse av kris. Det är vår uppgift att vara i Stockholm och vi övar vid objekt som är lika de objekt som ska skyddas, säger Paula Levänen, kommunikationschef på Livgardet.

Under de aktuella tiderna kommer platserna att spärras av och medborgarna uppmanas att inte passera avspärrade områden.

Så realistiska miljöer som möjligt

Platserna är valda för att få så realistiska miljöer som möjligt, enligt Försvarsmakten. Det handlar dels om att skydda områden i staden, dels om att göra övningar inne i byggnaderna.

– I vecka 42 är det cirka 400 soldater som övar, Taeliehus hemvärnsbataljon och Livgardets 12:e motoriserade skyttebataljon och vecka 45 är det 500 soldater, Attundalands hemvärnsbataljon och ett underrättelsekompani, säger Paula Levänen.

I Livgardet ingår 12:e motoriserade skyttebataljonen som är specialiserad på strid i skog och stadsmiljö. Hemvärnet är en frivillig försvarsorganisation inom Försvarsmakten.

"Inte är vana vid att se soldater"

Skottlossningar är också en del av övningarna. Soldaterna ska endast skjuta med lös ammunition men det låter som riktig skottlossning och därför sker det endast på vissa godkända tider (klockan 7-21 på vardagar och 8-18 på lördagar).

Paula Levänen säger Livgardet möter olika reaktioner på militärövningar från medborgarna.

– Det är varierade, från ”åh vad härligt att se soldater och ni borde öva mer” till att folk uttrycker oro för sig och andra. Mycket beror på att människor inte är vana vid att se soldater, säger hon.

Svenska Freds ordförande kritisk

Men Agnes Hellström, Svenska Freds ordförande, är kritisk. Svenska Freds arbetar för en svensk och global nedrustning.

– En följd av militärövningar i städer är att många blir skrämda, främst barn och människor med egna erfarenheter av krig och väpnad konflikt. Trots att ett yttre angrepp mot Sverige anses osannolikt kan den sortens övningar förstärka känslan av att kriget är nära och skapa ökad otrygghet, helt tvärtemot vad som är avsett. Militärövningarna sker dessutom tidsmässigt nära utskicket av broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” som också bidragit till att många känner ökad oro för att Sverige ska anfallas militärt, säger hon.

Nato-övning Trident Juncture 18

Det är inte bara i Stockholm som det övas för krig. Trident Juncture 18, en av Natos största övningar, går snart av stapeln i Norge. Övningen ska testa snabbinsatsstyrkan Nato Response Force och är uppdelad i en förbandsövning som genomförs 25 oktober till 7 november, och en ledningsövning som genomförs 14 till 23 november. Det svenska bidraget till Trident Juncture består av 2 200 soldater, sjömän och officerare, enligt Försvarsmakten.

”Övningen ökar Försvarsmaktens förmåga att försvara Sverige, vår nationella förmåga och stärker samarbeten med Finland, USA, Norge och Nato,” skriver Försvarsmakten på sin hemsida.

"Borde satsas mer förebyggande"

– Det borde satsas betydligt mer på konfliktförebyggande arbete och utbildning, fortsätter Agnes Hellström. Ett första steg vore att alla utbildades i icke-våld och fredlig konflikthantering för att få ökad kunskap om att våld alltid är det minst effektiva sättet att hantera en konflikt på. Militärövningar, liksom information om vad vi ska bunkra för matvaror i händelse av krig, cementerar föreställningen om att vi som civil del av befolkningen endast är passiva åskådare inför de säkerhetshot som finns när det är precis tvärtom. Säkerhetspolitik handlar om oändligt mycket mer än militära hot som ska mötas med militära medel.