Radar · Nyheter

Nya bud för ateljéerna i Gustavsberg

Kommunen ställer höga krav på köparen när försäljningen av ateljéföreningen G-studions lokaler går in i nästa fas. Konstnärerna hoppas ändå på att själva kunna förvärva fastigheterna för att säkra den fortsatta verksamheten.

I vintras beslutade Värmdö kommun att sälja Konstnärshuset i Gustavsbergs gamla porslinsfabrik där föreningen G-studion upplåter ateljéer åt ett hundratal konstnärer. Kommunen har nu anlitat en mäklare för att gå vidare i processen.

Nacka-Värmdöposten rapporterar om höga krav som kommer att ställas på potentiella köpare, bland annat gällande underhåll och renovering. Ateljéföreningen har haft som ambition att lägga ett eget bud. De har fått ett ekonomiskt bidrag för att utreda sina möjligheter att överta fastigheterna.

Sara Söderberg är en av konstnärerna som hyr ateljé i G-studion. Hon träffade nyligen kommunens tjänstemän för att diskutera frågan.

– Vi visste i princip redan om att man skulle ställa de här kraven. Det är ju ett mastigt husköp på 23 miljoner. Men de krav som kommunen ställer är inte förenliga med ateljéföreningen, exempelvis att det ska vara en erfaren fastighetsförvaltare.

Sara Söderberg hoppas att det inte ska vara ett hinder. Föreningen har en välgrundad och utförlig plan för hur husen ska förvaltas.

– Man kanske inte går så hårt på just den definitionen så länge vi skulle komma fram med ett bra svar på det. Vi har en styrelse där personer med relevant bakgrund sitter.

Kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör (M) har sagt att utgångspunkten är att ge konstnärerna en chans, vilket de har varit behjälpliga med, både praktiskt och finansiellt.

– Och hur de lyckas leva upp till våra krav får bli en politisk diskussion, säger hon till NVP.

Det finns också ett större perspektiv att ta hänsyn till, tycker Sara Söderberg.

– Om vi köper det är det för att vi vill att det ska vara konstnärsateljéer. Det är inte bara för oss själva utan för att säkra att det finns platser för konstproduktion i nya stadsdelar. Det känns otroligt viktigt i en hållbar stadsbyggnad att människor inte bara ska leva eller att det är kommersiella intressen, utan att det finns andra typer av verksamheter.