Radar · Nyheter

Äntligen fysikpris till en kvinna

Bertil Ericson/TT | Äntligen får en kvinna Nobelfysikpriset i fysiken igen, säger Anne L'Huillier, professor i fysik vid Lunds universitet.

Donna Strickland är den första kvinnan på 55 år som tilldelas Nobelpriset i fysik. Jätteroligt och äntligen, tycker två av hennes kollegor i Sverige.

Kanadensiskan Strickland är blott den tredje kvinnan någonsin att få priset, och den första sedan Maria Goeppert-Mayer fick det 1963.

– Jag säger äntligen! säger Anne L’Huillier, professor i fysik vid Lunds universitet.

Annica Black-Schaffer, professor i fysik vid Uppsala universitet, instämmer.

– Det är jätteroligt att det blir en kvinna. Det har inte varit många kvinnor i något pris, litteratur möjligtvis undantaget, säger hon.

Annica Black-Schaffer har engagerat sig i kvinnliga forskares situation. Orsakerna till att så få kvinnor återfinns bland fysikpristagarna tror hon är flera.

– Många pratar om att det finns få kvinnliga förebilder inom fysiken och att man ser matematik som något svårt och – i alla fall tidigare – som kvinnor inte ska hålla på med, säger Annica Black-Schaffer.

Donna Strickland prisas nu för något hon gjorde som doktorand.

– Jag tycker det är ganska roligt, säger Anne L’Huillier om den detaljen.

Välkända forskare som får ett välförtjänt pris, sammanfattar hon årets Nobelpris i fysik. Extra roligt eftersom det belönar laserforskning, tillägger hon.

TT: Vad betyder den här forskningen om man ska förklara för folk som inte är insatta?

– Det är två delar som egentligen är ganska olika. Den ena är för den optiska pincetten, och den har många tillämpningar inom biologi. Som att kunna fånga objekt, till exempel celler, med hjälp av lasrar, säger Anne L’Huillier.

– Det andra, som jag känner till bättre för det är mitt forskningsfält, handlar om en teknik för att förstärka laserpulser.

Det rör sig om en välanvänd teknik, berättar Anne L’Huillier. Bara på Lunds universitet finns fyra lasersystem med den tekniken.

– Det som har kommit nyligen är att den här tekniken används för industri och medicin.

Fakta: Årets pristagare

Årets Nobelpris i fysik tilldelas amerikanen Arthur Ashkin (född 1922), fransmannen Gérard Mourou (född 1944) och kanadensiskan Donna Strickland (född 1959). De får priset för sina banbrytande upptäcker inom laserfysik.

Ena hälften går till Arthur Ashkin för den ”optiska pincetten” och den andra hälften delas mellan Gérard Mourou och Donna Strickland för att de banade väg för de kortaste och mest intensiva laserpulser som människan skapat. Den banbrytande artikeln kom 1985 och blev stommen i Stricklands doktorsavhandling.

Donna Strickland är den första kvinnan sedan 1963 som tilldelas Nobelpriset i fysik. Före henne har två kvinnor fått fysikpriset: Marie Curie år 1903 och Maria Goeppert-Mayer 1963.