Radar · Nyheter

Vräkningar slår hårt mot barnen

Fredrik Sandberg/TT | Barn som drabbas av vräkningar tvingas inte sällan byta skola flera gånger, vilket skapar otrygghet.

När allt fler familjer vräks kommer barnen i kläm. För deras skolgång, fritid och lek är det ofta förödande. Södertälje hör till de kommuner där det finns flest drabbade barn.

231 barn i Sverige fick första halvåret 2018 vara med om att den ena eller båda föräldrarna vräktes från sin bostad. Det är 43 barn fler än samma period året innan, enligt Kronofogdens statistik.

Än fler är de barn som saknar en fast bostad för att föräldrarna inte tar sig in på bostadsmarknaden. Totalt räknar Socialstyrelsen med att det kan finnas upp 15 000 till bostadslösa barn.

Att hänvisas till kortsiktiga boendelösningar och kanske inte veta var man ska bo nästa månad skapar en stor otrygghet hos barnen, menar Maria Soares Lindberg på Rädda barnen.

– Man kanske byter skola ofta och får ständigt nya sociala sammanhang. Och att vara med i ett fotbollslag eller ha andra fritidsaktiviteter blir svårt, säger hon.

Tillfälliga boenden på exempelvis hotellhem innebär ofta att barn får bo trångt i miljöer som inte är anpassade för dem. Det kan göra det besvärligt såväl att göra läxor som att leka.

– Man kanske stör när man leker i korridoren. Och inte sällan ligger hotellhemmen i industriområden utan lekplatser, säger Maria Soares Lindberg.

Hon välkomnar att en ny bostadsförsörjningslag är på gång. Det förslag som nu finns innebär bland annat att kommunernas ansvar för medborgarnas tillgång till bostad ska skärpas. Men mer behöver göra och problemet kan lösas om viljan är stor nog, menar hon.

– 15 000 bostadslösa barn är inte oöverskådligt många. Det är ett allvarligt samhällsproblem, men borde inte vara så knepigt att lösa. Bara gör det.

I Södertälje drabbades 24 barn av vräkningar under första halvåret. Det kan jämföras med 9 i Stockholms stad med nästan tio gånger fler invånare.

Enligt socialnämndens ordförande i Södertälje, Rose-Marie Jacobsson (S), har en stor del av familjerna vräkts för att de bor svart. Hon konstaterar att det kommunala bostadsbolaget Telge oftare än förut kontrollerar vilka som bor i lägenheterna. Hon poängterar att man ser till att inga barn man känner till hamnar på gatan – men menar att många håller sig undan och att det då inte finns mycket för kommunen att göra.

– Folk vill inte göra sig kända, säger hon. Rose-Marie Jacobsson menar att lösningen främst är fler bostäder och pekar på att det nu byggs mycket i kommunen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV