Radar · Nyheter

Vården missade våld i hemmet – kvinna dog

En kvinnlig psykiatripatient i Stockholms län dog efter att ha blivit utsatt för våld i hemmet, rapporterar SVT Nyheter.

Det fanns stora brister i organisationen kring rutiner för omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor, visar en Lex Maria- anmälan från Stockholms Län.

Psykiatrimottagningen som kvinnan sökt vård hos hade inga rutiner alls för våld i nära relationer. Kvinnan hade inte heller fått informtation om vart hon skulle vända sig ifall hon var hotad hemma.

Mottagningen kände till att kvinnan levde i en utsatt relation med misshandel.

Ändå ska patienten under sina många kontakter med psykiatrin och beroendevården åren efter inte fått information om vart hon kunde vända sig om hon kände sig hotad i hemmet.

Socialstyrelsen inledde en dödsfallsutredning efter misstanke om våld från närstående. Det var först då missförhållandena uppmärksammades, rappportera nyhetsbyrån Siren.

Verksamheten har nu beslutat att upprätta nya rutiner och utbilda personal inom respektive områden.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV