Radar · Nyheter

Plaster sprids från vägar och däck

Trafiken är den värsta boven. Det visar en kartläggning av spridning av mikroplaster i Stockholms stad.

De stora mängder mikroplaster som varje år år når haven, hotar ekosystemen. På uppdrag av Stockholms stad har IVL Svenska miljöinstitutet nu undersökt de största källorna till mikroplaster i staden.

Ohotad etta på listan är trafiken. Från däck- och vägslitage kommer varje år upp till 570 ton mikroplaster, enligt kartläggningen. Också från konstgräsplaner och vid tvätt av kläder sprids betydande mängder mikroplast.

I flera fall är det svårt att uppskatta hur stora källorna är.

–Mikroplaster är mycket långlivade så riskerna för påverkan i miljön är stor. Därför är det relevant att genomföra åtgärder trots att vi inte alltid vet källornas exakta storlek, säger Anna Fråne på IVL Svenska miljöinstitutet i ett pressmeddelande.

Trots att trafiken är den största boven är åtgärder mot nedskräpning det mest kostnadseffektiva sättet att begränsa mikroplasterna, enligt rapporten. Anna Från nämner fler papperskorgar som töms oftare.

– Ett annat sätt att motverka uppkomsten av skräp är att försöka minska konsumtionen av produkter som ofta hamnar i miljön, som till exempel engångsartiklar, säger hon.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV