Radar · Nyheter

Psykisk ohälsa allt vanligare bland unga

Allt fler ungdomar lider av psykisk ohälsa, visar Stockholmsenkäten 2018. Rapporten visar också på stora skillnader mellan kommunerna där flickor i socioekonomiskt utsatta kommuner känner stor otrygghet.

Stockholmsenkäten görs i majoriteten av länets kommuner där skolever svarar på frågor om bland annat droger, alkohol, hälsa och brott.

I frågorna om psykisk ohälsa svarar många ungdomar att livet känns bra. Men en stor grupp uttrycker motsatsen. Anmärkningsvärt är att fler tjejer än killar svarar att de mår dåligt. 39 procent av tjejerna uppgav att de ofta känner sig deprimerande utan att veta orsaken. För killar är andelen 17 procent.

– Det är klart att det är allvarligt om 17 procent av våra pojkar och 39 procent av våra flickor ofta känner sig ledsna och deppiga utan att veta varför och att det dessutom är fler och fler. Det man kan fundera över är att samhället lägger ner stora resurser på att minska den psykiska ohälsan, men hittills har man inte sett någon förändring på befolkningsnivå, säger Kaisa Snidare på länsstyrelsen i Stockholm, som står bakom enkäten, till Sveriges Television.

I kommuner som Botkyrka och Salem svarar flickor i större utsträckning än pojkar att de har sömnproblem, huvudvärk och magont. Och att de är missnöjda med sitt utseende. Även bland gymnasieelever i Botkyrka och Salem mår flickor sämre än pojkar, visar studien.

– Det är stor skillnad mellan könen och har varit så länge. Sett över tid visar index på att unga i Botkyrka mår sämre, säger Pardip Singhru på Botkyrka kommun, till mitti.se.

–För att fånga hela bilden behöver man också nå unga pojkar som mår dåligt, säger psykatriforskaren Kyriako Kodisdou till svt.se. Killars psykiska ohälsa tar sig andra utryck, menar Kyriako.

– Det har alltid varit så att tjejer berättar mer öppet om sina ångestsymptom. Men det finns andra aspekter av psykisk ohälsa som är överrepresenterad bland pojkar, som exempelvis spelberoende. Eller alkoholproblem. Killar kanske inte uttrycker att de mår dåligt med ilska, säger hon.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV