Glöd · Debatt

Dags att ta klimatoron på allvar

Wong Maye-E/AP | Trots klimatförändringarna fortsätter många att flyga utomlands till varmare länder på semestern.

DEBATT Att många inte verkar bry sig om miljön i realiteten är väldigt tydligt när vi ser att vårt resande ökar. Vi flyger mer än någonsin och konsumerar galet mycket prylar. Den oro som uttrycks över klimatförändringarna och sommarens rekordtorka verkar inte vara värre än att svenskarna väljer att fortsätta boka resor ”till solen”. Enligt resebarometern i tidningen Vagabond reste 60 procent av svenskarna utomlands 2017 fördelat på 11,7 miljoner semesterresor och 2,3 miljoner arbetsresor.

Men de övergripande besluten måste tas på regeringsnivå om vi vill ha någon verklig skillnad i miljöpåverkan. Det går inte att lägga skulden på privatpersoner när politikerna inte vågar ta obekväma beslut.

Det finns faktiskt sätt att komma ner till nollkonsumtion och åtminstone minska vår del av den globala nedsmutsningen. Att andra länder då följer med tvivlar jag inte en sekund på, vi har de senaste åren tydligt sett hur snabbt trender kan vända om det behövs – det produceras och säljs till exempel mycket mer ekologisk mat nu än för fem år sedan, det återvinns väldigt mycket mer och så vidare.

Men för att få till en stor förändring och en snabb nedgång av koldioxidutsläppen måste vi ta stora beslut. Vi måste drastiskt minska på flygande och bilåkande och vi måste ersätta fossila drivmedel och bränslen med icke-fossila. Vi måste minska den ökande konsumtionen eftersom allt vi köper faktiskt också måste produceras och transporteras. Vi måste börja tänka omvänt – istället för att bygga ut flygplatsnätet måste vi bygga ut tågnätet och öka de kollektiva resorna. Det måste kosta vad det smakar för de som vill flyga långt, men det ska bli gratis att åka kollektivt.

Vi borde förbjuda försäljning av nya bensin- och dieselbilar och satsa på alternativ teknik. Den finns, men efterfrågan saknas. Det är också oerhört viktigt att Sverige faktiskt börjar ta ansvar för vår koldioxidförbrukning utomlands – allt vi gör påverkar ju vår miljö; inte bara det som händer inom landets gränser. All produktion i andra länder av saker som vi importerar, allt som svenska företag producerar utomlands, resor svenskar gör utanför Sveriges gränser är också en del av vår konsumtion och ska i allra högsta grad räknas in i Sveriges del av föroreningarna.

När Världsnaturfonden gjorde sin pandarankning år 2014 var det parti som hade den bästa miljöpolitiken Feministiskt initiativ med högre poäng än både Miljöpartiet och Vänsterpartiet. http://www.natursidan.se/nyheter/wwf-rankar-partiernas-miljopolitik-infor-valet-2014/ Det skulle bli samma resultat även i år om Fi fick frågan; det är tydligt att vår miljöpolitik är den mest radikala. Det är synd att Naturskyddsföreningen i sin sammanställning har valt att inte ta med Feministiskt initiativ och tråkigt att vår politik inte syns i sammanhanget. Utan en fungerande jord spelar ingenting annat någon större roll, så det är dags att styra om skutan rejält och lägga in en högre växel!