Radar · Nyheter

Så vill MSB snabbrusta mot skogsbränder

Lisa Abrahamsson /TT | Polska räddningsstyrkor bistod vid sommarens skogsbränder.

Större lager av släckningsutrustning. Avtal för att säkra tillgången på helikoptrar. Och mer resurser för att kunna koordinera hjälp från utlandet. Regeringen får nu en förslagslista på snabba åtgärder för att klara nya, stora skogsbränder nästa år.

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som lämnat svar på frågan vilka resurser som bör förstärkas för att nästa år klara eventuella skogsbränder av samma omfattning som dem i somras.

MSB:s föreslår bland annat fler depåer med brandslangar och annan släckningsutrustning. Sådana finns i dag på 15 ställen i landet och MSB föreslår ytterligare sju stycken som placeras på ”strategiskt lämpliga orter”. Men minst lika viktigt är att snabbt kunna fylla på depåerna.

– Vi vill köpa in så att vi har sakerna liggandes på hyllan och direkt kan ladda om depåerna, säger enhetschef Henrik Larsson vid MSB.

Myndigheten föreslår också att den tecknar avtal med privata aktörer som kan gå in och förstärka brandbekämpningen från luften.

– Vi har tittat på Norge, där staten har ett avtal med helikopterbranschen om en grundberedskap samt vid behov mer resurser. På det sättet har norska staten tillgång till 22 helikoptrar, säger Henrik Larsson.

De privata helikopterbolagen ska kunna sättas in om försvarets, nordiska eller EU:s resurser i luften inte räcker.

–Hade vi haft väldigt kraftiga bränder i södra Europa i somras hade nog stödet från EU begränsats, tar Henrik Larsson som exempel.

De statliga avtalen om brandbekämpning från luften ska inte ersätta de kommunala och regionala avtalen, utan komplettera dem.

– Hundratals skogsbränder hanteras på lokal nivå, och det får ses som det normala förfarandet. De statliga avtalen skulle kunna träda in när det börjar bli väldigt omfattande bränder. Det skulle ge en bättre uthållighet och samordning, säger Henrik Larsson.

På MSB:s förslagslista finns också ett tillfälligt uppdrag till de största räddningstjänsterna att ha personal redo för att kunna förstärka räddningsledningen i andra kommuner. MSB vill också se mer resurser för att kunna leda och stötta personal från andra länder. Alla föreslagna åtgärder beräknas kosta 129 miljoner kronor.

Fakta: Förslagen i korthet

MSB föreslår:

Antalet skogsbrandsdepåer utökas från 15 till 22. Lagren av släckningsutrustning utökas.

MSB tecknar avtal med privata flygoperatörer i syfte att säkra brandbekämpning från luften. Ska kunna träda i kraft om släckningsarbetet blir utdraget.

Utökat värdlandsstöd, alltså att kunna styra och bistå utländsk hjälp.

Stöd till samverkan och ledning.

Källa: MSB

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV