Radar · Nyheter

Kvinnor dominerar i MP:s riksdagsgrupp

Fredrik Sandberg/TT | Det är fortfarande fler män än kvinnor i riksdagen, trots att 12 av 16 miljöpartister är kvinnor.

Den nyvalda riksdagen består av 188 män och 161 kvinnor. Störst skillnad mellan antalet kvinnor och män har Miljöpartiet. Äldst i riksdagsdagen är liksom förra mandatperioden Barbro Westerholm (L).

Nästa måndag är det upprop för de invalda riksdagsledamöterna. Av de 349 är 117 nya, vilket är något fler än 2014. Bland dem finns kända namn som socialminister Annika Strandhäll (S) och Kristdemokraternas ledare Ebba Busch Thor, som tidigare inte hade en riksdagsplats.

Där finns också okända namn som Miljöpartiets Leila Ali Elmi från Göteborg, som stod på 21:a plats på valsedeln, men lyckades ta sig in i riksdagen genom en personvalskampanj.

Könsbalansen i den nya riksdagen är något jämnare än efter valet 2014. Då var 154 ledamöter kvinnor. Nu är de 161. Störst manlig dominans råder i Kristdemokraternas riksdagsgrupp, där 73 procent av ledamöterna är män.
Men snedast könsfördelning har Miljöpartiets riksdagsgrupp. Där dominerar kvinnorna, som utgör 75 procent av ledamöterna.

– Det är valdistrikten själva som nominerar sina kandidater, men när vi gick till val så var det ganska jämnt. Hade vi inte tappat så hade det blivit 16 kvinnor och 13 män, säger MP:s gruppledare Jonas Eriksson till TT.

Nu blev det 12 kvinnor och 4 män.

Jonas Eriksson tror dock inte att den sneda könsfördelningen innebära några stora problem.

– Det gäller att ha stor medvetenhet om vilka vi är och vilka vi saknar så att vi också tar in de perspektiv som saknas, det gäller ju inte bara kön, säger han.

Könsfördelningen i MP:s riksdagsgrupp kan dock förändras beroende på om partiet stannar kvar i regeringen. Bland de invalda ledamöterna finns de två språkrören, samt Alice Bah Kuhnke och Per Bolund, som i dag är ministrar. Förblir de fyra ministrar så ska de ersättas i riksdagen.

Näst sämst könsfördelning har Kristdemokraterna. I deras riksdagsgrupp utgör männen 73 procent. Av de 22 ledamöterna är 6 kvinnor. Även den fördelningen kan förändras i fall det blir en Alliansregering med KD-ministrar.

Snittåldern i den nya riksdagen är 45 år. Liberalerna har den högsta snittåldern i sin riksdagsgrupp, 48 år. De har också den äldsta ledamoten Barbro Westerholm, 85 år, Stockholm.

Yngst snittålder har Sverigedemokraterna, 42 år. Där återfinns riksdagens yngsta ledamot, Ebba Hermansson, 22 år. Mölndal.

– Det känns förstås lite extra speciellt att vara den allra yngsta ledamoten som valts in i år, säger Hermansson till TT.

– Jag hoppas kunna driva frågor inom jämställdhetsområdet, särskilt fokus på otrygghet för kvinnor samt psykisk ohälsa.

Fakta: Den nya riksdagen

Centern: 31 ledamöter
12 kvinnor: 19 män
11 nya ledamöter
Snittålder: 45 år

Kristdemokraterna: 22 ledamöter
6 kvinnor, 16 män
12 nya ledamöter
Snittålder: 47 år

Liberalerna: 20 ledamöter
8 kvinnor, 12 män
7 nya ledamöter
Snittålder: 48

Moderaterna: 70 ledamöter
38 kvinnor, 32 män
20 nyinvalda
Snittålder: 46

Miljöpartiet: 16 ledamöter
12 kvinnor, 4 män
9 nya ledamöter
Snittålder: 43 år

Socialdemokraterna: 100 ledamöter
48 kvinnor, 52 män
18 nya ledamöter
Snittålder: 47 år

Sverigedemokraterna: 62 ledamöter
18 kvinnor, 44 män
30 nya ledamöter
Snittålder: 42 år

Vänsterpartiet: 28 ledamöter
19 kvinnor, 9 män
10 nya ledamöter
Snittålder: 44 år

Riksdagen: 349 ledamöter
161 kvinnor, 188 män
117 nya ledamöter
Snittålder: 45

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV