Radar · Nyheter

Bättre metoder bromsar människohandel

Janerik Henriksson/TT | Kriminalkommissarie Kajsa Wahlberg.

Förfinade polisinsatser och utvecklade arbetsmetoder som avlyssning och specialspaning har gjort att antalet anmälda koppleribrott ökade förra året, visar en ny rapport om människohandel.

Rapporten har polisen sammanställt på uppdrag av regeringen, rapporterar Ekot SR.

Sexhandel är den vanligaste typen av människohandel, men även tiggeri har blivit vanligt.

– Som människohandeln ser ut i dag så är det främst kvinnor från Rumänien och Nigeria som utnyttjas för sexuella ändamål, och personer från Bulgarien och Rumänien till viss del som utnyttjas för tiggeriändamål, säger kriminalkommissarie Kajsa Wahlberg till Ekot.

Rapporten handlar om utvecklingen förra året och visar att sexhandeln med flickor och kvinnor dominerar bilden, men att utsatta människor också utnyttjas för tiggeri och tvångsarbete. Fler anmälningar om att barn, mestadels från Bulgarien, tvingats tigga har kommit in till polisen.

Rapporten visar också att sexköpen har flyttats lite mer till sexköpares bostäder eller andra lokaler de disponerar.

I polisens västra region har den särskilda människohandelsgruppen utbildat poliser samt samarbetat med frivilligorganisationer, vilket har gett resultat.

– Där kan vi se ett klart samband mellan utbildning av poliser och antal fall som rapporteras, berättar Kajsa Wahlberg till Ekot.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV