Glöd · Debatt

Människan i centrum – inte bilen

Feministiskt initiativ vill se en stad där människan står i centrum istället för bilen.

DEBATT Jag drömmer om en stad där människor lätt kan röra sig mellan arbete, skola och hem utan att behöva ta en bil och sitta i långa köer. Jag drömmer om en stad där stora parkeringsplatser istället är grönområden, torg eller kulturhus. Jag drömmer om en stad där människan står i centrum – inte bilen.

Fi Stockholm har arbetat, och fortsätter arbeta, för minskad privatbilism i staden. För renare luft, minskade utsläpp och bättre framkomlighet. Genom att successivt omvandla gator till gågator och bygga ut kollektivtrafiken går vi mot en grönare stad. Visste du att varannan bilresa i Sverige är i genomsnitt mindre än fem kilometer? Det är en sträcka som kan ersättas av kollektivtrafiken eller cykeln här i Stockholm.

I Oslo togs det ett beslut 2015 om att en del i innerstaden skulle vara bilfri 2019, och där är arbetet mot en grönare stad i full gång. Det visar på att det går att ta stora kliv i miljöarbetet och Feministiskt initiativ är beredda att ta dem.

Vi har bara en jord, men lever i Sverige som om vi hade fyra planeter och konsumtionen är en stor del av vårt klimatavtryck. Under det senaste decenniet har mycket ansvar för miljöarbetet lagts på individen – vi ska köpa ekologiskt, byta till havremjölk och åka mindre flyg.

Det är självklart bra att ändra sin egen livsstil men det kan vara frustrerande att känna att ansvaret ska ligga på en själv och inte på politikerna. Det är dags för en miljöpolitik som utgår från kollektivets ansvar, inte individens. Det är dags att öka tempot i klimatarbetet genom fler lösningar på kollektiv nivå som ger stor effekt.

Vi tillhör en av världens allra mest välmående regioner och därför har vi även ett stort ansvar att minska våra utsläpp och bidra till det globala miljöarbetet.

Förnyelsebar energi i staden är en kollektiv fråga som vi måste öka vårt arbete inom. Solenergiproduktionen från Stockholms stads egna solenergianläggningar ökat med 22 procent mellan 2015 och 2017. Fi vill fortsätta den positiva utvecklingen och arbeta för att alla nya bostäder ska byggas med solceller på taken. Solenergi är en grön och självförsörjande energikälla som håller länge.

Sverige och Stockholm stad har förbundit sig till Agenda 2030, de globala målen, och arbetar i dag för fullt med dem. Våra förslag rimmar väl med mål nr 7; ”Hållbar energi för alla” och nr 11 ”Hållbara städer och samhällen”.

Målen är odelbara och ska genomsyra alla politiska beslut. På så sätt är det något som vi måste ta ställning till och som inte går att bortse ifrån inom politiken.

Feministiskt initiativ färgar inte bara staden rosa utan vi färgar den även grön. Vi vill att alla nya byggnader ska byggas med solceller och göra Stockholms innerstad bilfri. Vi har ett intersektionellt perspektiv på klimathotet och tar tydligt ställning för att klimat och jämlikhet hör ihop.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV