Radar · Nyheter

”FN-systemet har svikit Myanmars folk”

Rohingyaflyktingar anländer med båt efter att ha tagit sig över floden Naf, som skiljer Bangladesh och Burma åt.

Efter att en ny rapport presenterats om människorättssituationen i Myanmar är det fortfarande oklart vad som blir nästa steg för att utkräva ansvar och rättvisa.

Det är nästan ett år efter upptrappningen av våldet i Myanmar som tvingade nästan en miljon människor på flykt till grannländerna. Den nya rapporten från UNHRC, FN:s råd för mänskliga rättigheter, radar upp förbrytelser som massmord, tortyr och sexuellt våld. En delegation som undersökt situationen kallar det ”en katastrof när det gäller mänskliga rättigheter”.

”De grova kränkningarna av de mänskliga rättigheterna och övergreppen i delstaterna Kachin, Rakhine och Shan är skrämmande,” slår rapporten fast.

”Många av dessa kränkningar utgör utan tvekan de allvarligaste brotten enligt internationell rätt”, står det vidare.

Vill ha krigsförbrytartribunal

Efter rebellattacker mot burmesiska säkerhetsstyrkor ska landets armé, som går under namnet Tatmadaw, ha gjort sig skyldig till några av de värsta brotten, som urskiljningslöst dödande, nedbränning av hus och sexuellt våld.

Utredarna har identifierat sex generaler, bland annat landets arméchef Min Aung Hlaing, och föreslagit att dessa ska ställas inför Internationella brottmålsdomstolen, ICC, eller någon alternativ domstol.

– Vi måste sända ut ett tydligt budskap att Myanmars militär inte kan agera ostraffat gentemot etniska minoriteter i landet igen, säger Francisco Bencosme från Amnesty International i Asien, till IPS.

Louis Charbonneau, FN-chef för Human rights watch, säger till IPS att säkerhetsrådet bör begära att Internationella brottmålsdom- -stolen inleder en utredning av situationen i Myanmar eller sätter upp en annan krigsförbrytartribunal.

År av systematiskt förtryck av de etniska minoriteterna i Myanmar innebar att krisen var ”förutsägbar” – så vad var det som hände egentligen?

Misslyckande på alla nivåer

En intern utredning 2012 visade att ett antal FN-organ, däribland säkerhetsrådet, misslyckades på alla nivåer med att skydda civila och uppfylla sina skyldigheter under de sista månaderna av Sri Lankas inbördeskrig.

Strax efter det initierade den dåvarande FN-chefen Ban Ki-Moon ett nytt initiativ – Human rights upfront – med syfte att FN-systemet tidigare och effektivare ska kunna ta till åtgärder för att förhindra kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller internationell humanitär rätt. Men även om situationen i Myanmar ansågs kräva den typen av respons har strategin använts få gånger, om ens någonsin, visar den nya rapporten.

I stället har FN-organen prioriterat utvecklingsmål, humanitärt tillträde och tyst diplomati – en strategi som ”bevisligen misslyckats”.

– FN-systemet har svikit Myanmars folk, särskilt folkgruppen rohingya, genom att agera försiktigt. I stället för ”aldrig igen” efter Sri Lanka, Rwanda och Srebrenica, ser vi att det hände igen. FN gjorde inte vad som borde ha gjorts – slog inte larm i den utsträckning som kunde ha gjorts, säger Louis Charbonneau till IPS.

Säkerhetsrådets reaktion, eller uteblivna reaktion, har varit en lika stor besvikelse. FN-organet har hållit en handfull möten som gällt Myanmar men inga har lett till en resolution. Kina och Ryssland, som är två av de länder som har vetorätt i alla beslut i säkerhetsrådet, har hela tiden motsatt sig försök att agera när det gäller Myanmarkrisen. De hävdar att krisen bör lösas endast av de parter som berörs direkt, däribland Bangladesh, dit 700 000 rohingyaflyktingar har flytt.

Myanmar har vid upprepade tillfällen nekat till anklagelser för kränkande av mänskliga rättigheter, bland annat de som framkommit i den senaste rapporten.

– Myndigheterna har visat att de både är oförmögna och ovilliga att utreda och ställa ansvariga till svars. Att vända sig till Internationella brottmålsdomstolen är rätt väg att gå för att möjliggöra ett rättsligt förfarande, säger Francisco Bencosme.

Men eftersom Myanmar inte har medlemskap i Internationella brottmålsdomstolen, ICC, kan endast en medlem av FN:s säkerhetsråd ta upp fallet till prövning i ICC.

– Jag tror inte att vi ska vänta på att säkerhetsrådet agerar, alltför ofta händer ingenting. Vi måste komma runt det genom att kanske fortsätta gå via generalförsamlingen eller FN:s råd för mänskliga rättigheter, säger Louis Charbonneau till IPS.

Efterlyser gemensam strategi

Bland de möjligheter som finns är att FN:s råd för mänskliga rättigheter eller generalförsamlingen inrättar en ny mekanism för att samla, analysera samt bevara bevis och material om kränkningar av mänskliga rättigheter och vidtar förberedelser för att underlätta framtida åtal i Internationella brottmålsdomstolen eller någon annan domstol.

I rapporten uppmanas FN att snarast anta en gemensam strategi för att ta itu med kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Myanmar, i linje med initiativet Human Rights Up Front, samt inleda en omfattande utredning av om FN gjort allt för att förhindra eller begränsa krisen i Myanmar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV