Radar · Nyheter

Utländska valövervakare till Stockholm

TT | Valet ska övervakas i Stockholm.

Vallokaler i alla Stockholms stadsdelar kommer att besökas av utländska valövervakare. 57 utländska gäster har bjudits in av Svenskt internationellt liberalt centrum (Silc) för att rapportera incidenter och identifiera brister i vallokalerna.

Valövervakarna tillhör oppositionspartier och valövervakningsorganisationer i Belarus, Ukraina och andra östeuropeiska länder.

– Att valövervaka i en fungerande demokrati som Sverige känns nästan mer meningsfullt än i länder med stora demokratiska brister. Här vet vi att politiker och tjänstemän är intresserade av våra rekommendationer, säger Amanda Valentin, Silcs biträdande generalsekreterare, i ett pressmeddelande.

I valet 2014 gjorde Silc en granskning som visade att så kallad familjeröstning förekom i fyra av tio undersökta vallokaler i Stockholm. Det innebär att väljare går in två och två bakom skärmen och kan innebära en risk för att exempelvis en make bestämmer hur makan ska rösta.

Förutom familjeröstning ska valövervakarna bland annat titta på hur tillgången till valsedlar ser ut och om det är fritt från kampanjmaterial i anslutning till vallokalen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV