Radar · Nyheter

Hemlöshet bortglömd fråga i valdebatten

Maja Suslin/TT | 925 personer i Stockholms stad saknade tak över huvudet 2017, enligt Socialstyrelsen.

Över 2000 stockholmare saknar ett hem. Vi ska bygga mer, lovar politikerna. Det räcker inte, menar representanter för de hemlösa.

Den totala hemlösheten har minskat i Stockholm på senare år. Då räknas även den som exempelvis kuskar runt mellan kompisars soffor.

Samtidigt har de hemlösa barnfamiljerna blivit fler, de hemlösa äldre likaså. Och inte minst växer antalet akut hemlösa, det vill säga de som helt saknar tak över huvudet. 925 personer var de i Stockholm 2017, enligt Socialstyrelsens officiella statistik.

Ändå är det tyst om frågan i valrörelsen, konstaterar en representant för akut hemlösa i Stockholms stadsmissions brukarråd Taklösa. Han vill inte säga sitt namn med motivet att han ”inte finns i samhället och inte räknas som människa”. Situationen för dem som är helt utan bostad blir allt värre, utan att politiker eller myndigheter förstår vad som händer, menar han.

– Ingen vet hur många vi är. Folk försvinner, folk dör på gatan. Det är en ren katastrof, säger han.

Vänsterpartiet har haft bostadsborgarrådsposten de fyra senaste åren. Toppkandidaten Clara Lindblom tycker att den minskande totala hemlösheten innebär att man är på rätt väg.

– Det är först och främst en fråga om bostadspolitik, ifall det finns bostäder som vanliga stockholmare har råd med, inte minst om man har skulder eller viss social problematik, säger hon.

Clara Lindblom menar att det finns en tydlig politisk konflikt på bostadsområdet. Hon pekar på att allianspartierna och Sverigedemokraterna har olika förslag för friare hyressättning. Exempelvis vill Centerpartiet och Liberalerna ha marknadshyror för nyproducerade lägenheter.

– Alliansen och SD har öppnat för marknadshyror, det skulle slå ut folk från bostadsmarknaden. Marknaden kommer aldrig bygga bort bostadsbristen, eftersom man aldrig tjänar pengar på pensionären med skulder eller den ensamstående mamman som flytt ett våldsamt förhållande. Dessutom tjänar bolagen på att det finns en bostadsbrist som håller uppe hyrorna.

Liberalernas Ann-Katrin Åslund invänder mot Clara Lindbloms beskrivning och påpekar att partiet inte förespråkar fri hyressättning på de befintliga lägenheterna.

– Det här är snömos. Liberalerna är inte för marknadshyror. Det som behövs är ett ökat bostadsbyggande, inte minst fler små lägenheter som är enklare att ha råd med, säger hon.

Också Socialdemokraterna framhåller vikten av fler bostäder. De talar gärna om den höga byggtakt som rått i staden under mandatperioden, även om antalet påbörjade bostäder minskat det senaste halvåret.

– Vi har stoppat utförsäljningen av allmännyttan och istället påbörjat över 25 000 nya bostäder, säger Rana Carlstedt (S), gruppledare i socialnämnden.

Representanten för Taklösa som Syre Stockholm pratar med ser en risk för att man blundar för de sociala problem som hemlösheten leder till ifall man har ett ensidigt fokus på byggande.

– Det första halvåret som hemlös är det ett bostadspolitiskt problem, sedan kommer en rad andra problem. Själv har jag varit utan hem i tre år nu, det sätter sig på psyket, säger han.

Clara Lindblom och Rana Carlstedt menar att den rödgrönrosa majoriteten också gör riktade insatser för olika grupper av hemlösa. Så sent som i veckan invigdes ett nytt stödboende och 25 seniorlägenheter öronmärks numera i det kommunala bolaget Micasa. I dessa kan äldre som inte lever upp till de vanliga kraven bo. Dessutom har satsningar gjorts på skuldrådgivning och uppsökande verksamhet bland bostadslösa.

Taklösas representant är inte imponerad och ger flera förslag på vad man kan göra framöver. Bland annat tycker han att socialtjänsten ska kunna göra hyresbetalningar ett antal månader i förväg som en deposition, för att minska riskerna för bostadsbolagen. Detta för att göra den privata hyresmarknaden mer tillgänglig.

– Man vet i dag att man inte kommer att lyckas med bostadsbyggandet. Då måste man tänka utanför boxen, säger han.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV