Radar · Nyheter

Världens vatten i blickfånget

Vattnets betydelse för en hållbar utveckling. Det har stått i fokus under World water week som lockat experter, forskare och beslutsfattare från 135 länder till Stockholm i veckan.

Organisationen Water aid fäste i veckan uppmärksamheten på att toaletter och rent vatten saknas på skolor runt om i världen.

620 miljoner barn går i skolor som saknar toaletter och var tredje skola i världen saknar tillgång till rent vatten, enligt Världshälsoorganisationen WHO och FN:s barnfond Unicef.

Flickor som menstruerar drabbas särkilt hårt.

– Att förbättra tillgången till rent vatten, toaletter och hygien är helt avgörande för att fler flickor ska kunna gå i skolan, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för Water aid Sverige i ett pressmeddelande.

Sämst är tillgången på toaletter och rent vatten i Afrika söder om Sahara. Men allt är inte elände, menar Water aid och lyfter fram Tanzania där mindre än en tredjedel av skolorna i dag saknar rent vatten, jämfört med över hälften 2010.

– Mer måste alltså göras även om flera positiva steg tagits den senaste tiden, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV