Radar · Nyheter

Slaget om miljöväljarna – det här vill partierna

Tomas Oneborg/TT | Partierna i Stockholm vurmar allt mer för cykeln och förslag om fler hyrcyklar och utbyggda cykelbanor används som lockbeten i valrörelsen.

Har bilen en plats i ett klimatsmart Stockholm? Det är den stora stridsfrågan när partierna i Stockholms stadshus slåss om de miljöengagerade väljarna.

Daniel Helldén hatar bilar. Det har åtskilliga arga bilister påstått i sociala medier om det miljöpartistiska trafikborgarrådet. Men faktum är att biltrafiken ökat under hans tid vid makten. År 2017 passerade 3 300 fler bilar trängselskattens betalstationer än året före. Själv anser han att en viktig förklaring är att kapaciteten i vägnätet ökat, inte minst i och med att Norra länken öppnades 2014.

För att vända trenden vill Daniel Helldén ligga på staten att utöka trängselskatten till bland annat Södra länken. Att bilarna måste bli färre är ett faktum, menar han, och hänvisar till beräkningar från Trafikverket.

– Ska vi klara målet om fossilfria transporter till 2030 måste vi minska antalet kilometer som körs med bil i Stockholm med 30 procent, säger Daniel Helldén.

Därmed säger han och MP bestämt nej till Östlig förbindelse, den väg som ska knyta ihop Norra och Södra länken öster om staden. Här rasar nu en av valrörelsens hårdaste strider, då allianspartierna är överens om att bygga vägen.

Delade meningar om trafik

Centerpartiet, som utmanar Miljöpartiet i kampen om miljöväljarna, menar att en stor vägsatsning visst är förenlig med de uppsatta klimatmålen – tack vare teknikutvecklingen.

– Det är 2018 nu och vi har sagt att vi ska ha en fossilfri fordonsflotta till 2030. Ifall man tror att nya vägar i framtiden leder till ökade koldioxidutsläpp, då tror man inte på de mål man har satt upp, säger Karin Ernlund, Centerpartiets gruppledare.

Att sluta ringleden ska också avlasta trafiken i de centrala delarna, menar det moderata oppositionsborgarrådet Cecilia Brink.

– Poängen med en östlig förbindelse är få bort trafik från innerstan. Då kan vi bygga ut kollektivtrafiken och infrastrukturen för gång och cykel, säger hon.

Daniel Helldén ger en helt annan beskrivning av projektet och menar att det tvärtom kommer att öka trafiken också i innerstan.

– Det som Trafikverket ser som fördelen med vägen är att man kan ta sig snabbare till innerstan från Nacka och Värmdö, säger han.

Med ett förnyat förtroende för de rödgrönrosa i stadshuset lär det inte bli någon Östlig förbindelse. Både Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ delar Miljöpartiets inställning.

Socialdemokraterna tycker visserligen att vägen förr eller senare kommer att behövas, men vill prioritera såväl utbyggd tunnelbana som motorvägen Tvärförbindelse Södertörn. De avvisar också att Stockholms stad ska vara med och betala för vägen, vilket allianspartierna håller öppet för.

Många löften kring cykeln

Om inställningen till bilen skiljer partierna åt förenas de i sina kärleksförklaringar till cykeln. Ersätt parkeringsnormen med en cykelnorm vid bostadsbyggen, tycker Feministiskt initiativ. Ställ ut 2 000 lånecyklar i förorterna, säger Vänsterpartiet. Centerpartiet önskar en Stockholmsförhandling om cykelutbyggnad, likt den man hade kring utbyggnaden av tunnelbanan.

– Vi vill att alla kommuner tar i hand på att bygga ut cykelinfrastrukturen för att kunna öka cykelpendlingen i hela Stockholmsregionen, säger Karin Ernlund.

Miljöpartiet lovar en och en halv miljard för att öka framkomligheten i trafiken, varav en miljard till cykelåtgärder.

– Vi har identifierat alla platser där man behöver bygga om cykelbanorna. Det handlar om att bygga ut så att det är tillräckligt brett och att separera från gångtrafik och bilar, säger Daniel Helldén.

Exempelvis finns planer för att komma till rätta med trängseln mellan Medborgarplatsen och Tegelbacken, inklusive en flytande cykelbro för att bredda stråket längs med Riddarholmen.

Miljözonerna är en annan stor fråga i Stockholmspolitiken. Från 2020 har kommunerna möjlighet att stänga bensin– och dieselbilar ute från vissa områden för att förbättra luftkvaliteten. Moderaterna anklagar Miljöpartiet för att använda miljözonerna till att klämma åt bilisterna.

– De vill ha miljözoner oavsett hur behoven ser ut och oavsett vad man kan uppnå med dem. De har ju ett mål om att kraftigt begränsa biltrafiken i stan, då är de beredda att ta till de medel som man anser finns tillgängliga, säger Cecilia Brink.

Samtidigt är Alliansen överens om att man ska kunna använda sig av miljözoner på enskilda gator.

– Vi menar att det är ett verktyg som man ska ta till när utsläppen av främst partiklar överstiger de gränsvärden vi har. Det är lätt för Daniel Helldén att säga till människor att de ska köpa en elbil istället, men det har de flesta inte råd med, säger Cecilia Brink.

Daniel Helldén menar att luftkvaliteten redan nu är ett stort problem på flera håll i staden.

– Över tusen människor dör i förtid i Stockholms län till följd av kvävedioxiderna. Vi har ett ansvar för stockholmarnas hälsa och vi vet att äldres, gravida kvinnors och barns lungkapacitet skadas i dag.

Vegonorm och Brommaflyget

Men allt handlar inte om trafiken på stadens gator. Gör vegetariskt till norm i stadens verksamheter och servera mer vego än kött, föreslår Feministiskt intiativ. Lägg ner Bromma flygplats redan 2022, 16 år innan stadens avtal med Swedavia löper ut, anser Vänsterpartiet.

I Centerpartiets miljöpolitik är satsningar på koldioxidlagring ett nytt inslag. På riksnivå har partiet föreslagit ett avdrag för aktörer som samlar in och lagrar koldioxid från bioenergianläggningar. Det vill centerpartisterna i Stockholm använda för att göra Värtaverket till en testanläggning för tekniken.

– Det är ett sätt att inte bara bli fossilfria utan att skapa en koldioxiddammsugare, säger Karin Ernlund.

Fler förslag från partierna:

Moderaterna:
Minst 2 000 nya laddstationer för elbilar
Centerpartiet:
Lägg ner planerna på minst 800 bostäder i Årstaskogen
Liberalerna:
Klimatkompensera för Stockholms stads alla fossila utsläpp till 2020
Kristdemokraterna:
Mer pengar till parkskötsel.
Sverigdemokraterna:
Ökad kostnadsmedvetenhet. Minskade koldioxidutsläpp kostar mer att
genomföra i Stockholms transportsystem än i länder som Kina.
Vänsterpartiet:
Solpaneler på alla stadens fastigheter
Feministiskt initiativ:
Minska matsvinnet med 70 procent
Miljöpartiet:
Ingen försäljning av bensin och diesel inom stadens gränser från och med 2030
Socialdemokraterna:
Allmännyttan ska bygga fler hus i trä.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV