Glöd · Debatt

Samarbeta för att ändra systemet

Tomas Oneborg/SvD/TT | Riksbanken bör ha monopol på att skapa pengar, skriver partiet Enhets talesperson Anders Axner.

DEBATT Samarbeta för att ändra systemet. Lönearbetare konkurrerar med varandra. Arbetslösa kämpar för att komma in på arbetsmarknaden. Nysvenskar konkurrerar med gammelsvenskar. Samtidigt försvinner arbeten. Löner sänks, stress och aggresioner skapas. Det beror till stor del på att klyftorna mellan välbeställda och fattiga ständigt ökar.

Åtgärder krävs för att ändra systemet som gör att människor stressar och konkurrerar:

Tillåt endast Riksbanken att skapa pengar!

I dag skapas nästan alla pengar genom affärsbankernas utlåning. Bankerna har rätt att låna ut mycket mer än vad spararna har satt in. När affärsbankerna ger ett lån ”skapas pengar” som ettor och nollor i bankernas datorsystem, pengar som inte finns insatta på banken. Låntagaren måste ändå betala ränta på dessa.

Systemet att ”skapa pengar” som ingen tjänat ihop samt kräva ränta på dem, leder till en ekonomi som kräver ständig tillväxt, vilket innebär att människors produktion och konsumtion ständigt måste öka. Resultatet blir en värld i stress och överkonsumtion samtidigt som pengar hela tiden överförs från låntagare till banker.

Om Riksbanken, ägd av svenska folket, skapar alla pengar, såväl kontanter som elektroniska, skulle kravet på ständig tillväxt upphöra, bankers övervinster försvinna och harmoni kunna skapas!

Säg upp globala handelsavtal typ Ceta!

Internationella handelsavtal typ Ceta gör att globala företag har större makt än nationella regeringar. Kapital och arbetstillfällen flyttas fritt mellan länder. Fabriker läggs ner i ett land och byggs upp i ett annat. Arbetslösheten som uppstår betalas av samhället och den arbetslösa individen, medan vinsten går till de globala företagen.

Självklart ska varor exporteras och importeras, men så att människor i alla länder får del av vinsten.

Ändra skattesystemet!

Inför ett system som minskar skatten för lönearbete. Öka avgiften på uttag av naturresurser, på icke-hållbar produktion och på ägande av mark och kapital. Tag bort ränte avdraget.

Detta gör arbete mer lönsamt samtidigt som det minskar vinsterna på ägande samt skyddar natur och miljö.

Fördela genom medborgarandel!

Inför en medborgarandel som ger alla medborgare en lika stor och villkorslös andel i landet Sveriges välfärd. Medborgarandelen berättigar till en månatlig utbetalning som täcker de grundläggande behoven.

Låt oss sluta konkurrera och istället samarbeta mot vår gemensamma fiende, dagens penning- och ekonomiska system, som ständigt överför pengar från löntagare till banker och globala företag!

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV