Radar · Nyheter

Föräldraråd hjälper unga till jobb

Ungdomsarbetslösheten sjunker i Stockholm. På Järvafältet jobbar sedan i våras frivilligorganisationen Rinkeby föräldraråd tillsammans med staden för att ännu fler unga ska hitta ett arbete.

Antalet arbetslösa ungdomar har sjunkit i Stockholm med 37 procent sedan juni 2014.

I stadsdelen Rinkeby-Kista är minskningen 45 procent, men ännu är andelen arbetslösa unga klart högre än i Stockholm som helhet. Därför har staden nu tagit hjälp av civilsamhället.

Organisationen Rinkeby föräldraråd har hjälpt till att anställa främst unga personer med brett kontaktnät i området. Deras uppgift är att arbeta uppsökande och lotsa in unga personer under 30 som saknar arbete eller studier till den kommunala verksamheten ”Jobbtorg unga”. Där får de unga hjälp att hitta och ansöka om jobb.

De lokalt förankrade ”uppsökarna” har bättre förutsättningar att nå de unga arbetslösa än stadens vanliga tjänstemän, menar projektledaren Annika Ström.

– Det är enklarare att snacka med någon som är kompisens kompis än med någon från en myndighet, säger hon.

Sedan starten i våras har intresset varit stort med 600 besök i Jobbtorg ungas verksamhet.