Radar · Nyheter

Strid om hyror när byggandet minskar

Byggnadet i Stockholmsområdet minskar. Enligt nya siffror från SCB började 44 procent färre bostäder att byggas under första halvåret 2018 jämfört med samma period i fjol. I landet som helhet är minskningen 10 procent.
Sedan 2012 har byggtakten successivt ökat, men nu märks alltså en märkbar avmattning.

Liberalerna i Stockholm ger den rödgrönrosa majoriteten i stadshuset skulden.
– Det är djupt oroande och vittnar om att vi riskerar en total byggkrasch om Stockholm nu går in i en lågkonjunktur, säger oppositionsborgarrådet Lotta Edholm (L) i ett pressmeddelande.

Ett av Liberalernas förslag för att fler bostäder ska byggas är att tillåta fri hyressättning för nybyggda hyreslägenheter. Övriga allianspartier har liknande förslag.

På Hyresgästföreningen är man orolig över förslagen om en friare hyressättning och inleder en kampanj inför valet. Enligt en rapport som företaget Ramböll tagit fram skulle rena marknadshyror kunna ge hyreshöjningar på mellan 25 och 50 procent.
– Vårt mål är att de partier som i dag är positiva till det de kallar friare hyressättning, alltså marknadshyror, ska inse att detta inte är någon lösning på dagens bostadssituation, säger Hyresgästföreningens Johan Pelling i ett pressmeddelande.

Radar · Politik

Fördubbling av ”ofrivilligt hemmaboende” på fem år enligt ny rapport

Andelen ofrivilliga hemmaboende ökar, enligt Hyresgästföreningens Gunnar Bergman.

Andelen unga vuxna som bor hemma hos sina föräldrar har nästan fördubblats på fem år. Det är ett av fynden i en ny rapport från Hyresgästföreningen.

26 procent av 20- till 27-åringar bor hemma hos föräldrarna, enligt rapporten Unga vuxnas boende 2023. Bland dem är 77 procent, det vill säga cirka 190 000, vad Hyresgästföreningen kallar ”ofrivilligt hemmaboende”. 65 procent av unga vuxna har eget boende.

Gunnar Bergman, ordförande för Hyresgästföreningen Norrland, pekar på problemen med att vara ung på bostadsmarknaden.

– Inte nog med att det är svårt att hitta någonstans att bo, på vägen kan du också bli utsatt för trakasserier, ockerhyror eller oseriösa hyresvärdar och bli ofrivilligt hemmaboende. Den skeva bostadsmarknaden påverkar unga vuxnas livsval och framtidstro och det är dags att politiken tar sitt ansvar, säger han i ett pressmeddelande.

Behöver byggas mer

Enligt Hyresgästföreningen visar rapporten med ett ökat antal ofrivilligt hemmaboende på en ”pressad situation”. 29 procent, nästan en tredjedel, oroar sig för att inte hitta något boende och 35 procent, drygt en tredjedel, tvekar inför att bilda familj på grund av läget på bostadsmarknaden.
Sedan 1997, när Hyresgästföreningen påbörjade sin undersökning, har andelen unga hemmaboende ökat från 15 till 26 procent.

Ola Palmgren, vice förbundsordförande och ansvarig för Hyresgästföreningens rapport, säger till Dagens nyheter att det behöver byggas mer, och bostäder som unga har råd med.

– Då måste det finnas statliga investeringar i bostadsbyggandet. Vi vill se förmånliga bygglån så att de som kan och vill bygga kan göra det till lägre kostnader.

Hyresgästföreningen kräver tre åtgärder:

Fördela en större del av den kommunala bostadsförmedlingen efter behov, och inte kötid.
Stärk bostadsbidraget, ett bidrag som har halkat efter i 30 år enligt Hyresgästföreningen.
Bygg fler bostäder till ”rimliga priser” genom bland annat förmånliga bygglån.

Källa: Hyresgästföreningen