Radar · Nyheter

Allt fler cyklister skadar sig i trafiken

Fredrik Sandberg/TT | En orsak till att fler cyklister skadar sig i trafiken är att fler väljer cykeln i dag än tidigare.

Antalet anmälda cykelolyckor ökar kraftigt i Stockholm, visar färska siffror från Landstinget. Bättre cykelvägar och infrastruktur är ett sätt att öka cyklisters säkerhet, menar Cykelfrämjandet.

Under första halvåret ökade antalet olyckor med 17 procent i Stockholms län jämfört med samma period i fjol. Lars Strömgren, talesperson hos Cykelfrämjandet, menar att det är rimligt i proportion till ökningen av antalet cyklister.
– En förklaring är att allt fler cyklar. Ökar cyklingen med säg hundra procent, så kanske olycksfrekvensen ökar med 50–70 procent. De positiva effekterna av att fler väljer cykeln är bland annat infrastrukturinvesteringar ökar, säger han.

Satsningar har gjorts på att rusta upp cykelstråk runt om i staden.
– Det har fyllt behovet på kort sikt. Det har absolut gjorts en hel del bra saker. Cyklingen har ökat mer än att det går att bygga ikapp den, säger han.

Problemet är att det kan vara bra på ett stråk som plötsligt försvinner lite längre bort. Då har man ingen aning hur man ska cykla, menar Lars Strömberg.

Generellt sett är 80 procent av olyckorna singelolyckor. Till stor del beror det på brister i infrastruktur och underhåll av stadens cykelvägar. Bilar tar alltför stort utrymme när man planerar och förhandlar om vägarna, understryker Lars Strömberg.
– Finns det plats, så tas den av bilister. Kompromisserna har alltid stått mellan cykel- och gångbanor. Man kanske kan bygga bort bilarna istället, säger han.

Cirka 25 personer dör varje år i cykelolyckor. Det sker i regel i korsningar i tätort vid en kollision med bilar. Lars Strömberg tycker att cykelvägar behöver få ett större utrymme när man planerar vägarna.
– Det absolut viktigaste är att bygga bra cykelvägar. För att får bukt med dödsolyckorna behöver man bygga bort konflikten mellan cyklister och bilister. Se till att ha rena cykelgator och sänka bashastigheten för bilar i tätort.

Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén säger i en intervju med Dagens Nyheter att tillvaron för staden cyklister kan bli mycket tryggare om man får fortsätta arbetet med att bygga ut bredare och mer separerade cykelbanor.
– Vårt mål är att öka cyklandet i staden. Att folk cyklar är en ökande trend som framför allt har visat sig i år och det finns inga tecken på att den kommer minska framöver, säger Daniel Helldén till Dagens Nyheter.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV