Glöd · Debatt

Klimatsmart rörlighet ska vara en rättighet

Izabelle Nordfjell/TT | Avgiftsfri kollektivtrafik bör vara en möjlighet för alla året om, skriver tre företrädare för Fi och Unga feminister.

DEBATT Sommarlovet är i full gång, värmen är tryckande och ett bad känns lockande. Vissa av klasskompisarna har åkt utomlands, vissa till en sommarstuga och några är kvar i området. Som tur är kan busskortet ta en till närmaste sjö och sommarkänslan finns ofta bara några kilometer bort. Nu har många skolungdomar fått ett gratis kort från kommunen för att kunna färdas med kollektivtrafiken under sommarlovet. Att kunna förflytta sig mellan hemmet, affärer, arbete och samhälleliga institutioner är en viktig förutsättning för social hållbarhet och nödvändigt för goda levnadsförhållanden. Därför tycker vi att gratis busskort till skolungdomar är mycket bra, men vi ser ingen anledning att stanna där.

I dag samspelar möjligheten till rörlighet med faktorer som socioekonomi, kön, funktionalitet och urbana normer. En förutsättning för ett jämlikt och demokratiskt samhälle är en välfungerande kollektivtrafik som möjliggör rörlighet för alla individer i samhället. Därför behöver vi anpassa kollektivtrafiken efter invånarnas behov, ekonomiska såväl som geografiska. Unga feminister och Feministiskt initiativ vill därför att kollektivtrafiken ska byggas ut samt vara avgiftsfri för alla – inte bara skolungdomar.

Varannan bilresa i Sverige underskrider fem kilometer (Naturskyddsföreningen, 2016), en kort sträcka där kollektivtrafiken rimligtvis borde kunna förväntas erbjuda ett alternativ till bilen. Att kollektiva färdmedel inte ses som ett alternativ skulle kunna förstås som att kollektivtrafiken är kostsam och ineffektiv för individen. Samtidigt erbjuder den en långsiktig lösning för samhället som är just prisvärd och effektiv. Ur miljösynpunkt är världens nuvarande transporter en stor bidragande faktor till växthuseffekten. Vi har kommit till en kritisk tidpunkt där vi inte längre kan skjuta upp ett agerande för att stoppa klimatförändringarna. Genom att lyfta den lokala frågan om en utbyggd och avgiftsfri kollektivtrafik kan vi göra en avgörande skillnad på internationell nivå för klimatförändringarna. Det ska löna sig att vara klimatsmart och en avgiftsfri och välfungerande kollektivtrafik skulle ge ekonomiska incitament till att lämna bilen hemma.

En avgiftsfri och utbyggd kollektivtrafik kan dock låta som ett fantasiförslag och det största problemet som lyfts är hur det ska finansieras när ingen betalar. En enkel lösning på detta är att kollektivtrafiken istället subventioneras via skatt. En skattefinansierad kollektivtrafik skulle innebära en solidarisk finansiering där alla betalar efter egna ekonomiska förutsättningar istället för de platta avgifter som slår hårdare mot socialt missgynnade grupper och låginkomsttagare. Resultatet skulle bli ett utökat nyttjande av kollektivtrafiken och framför allt; en kollektivtrafik som är tillgänglig för alla.

En skattefinansierad och utvecklad kollektivtrafik över hela landet handlar om solidaritet, jämlika förutsättningar och hållbar utveckling. Kollektivtrafiken ska inte cementera samhällets segregation och rätten till alla individers rörlighet ska inte vara beroende av ekonomiska förutsättningar. Vi behöver istället ett samhälle byggt utifrån ett rättviseperspektiv med människor och miljö i fokus. Det är vår övertygelse att om alla gavs jämbördiga förutsättningar så skulle de allra flesta av oss kunna tänka sig att åka med kollektiva färdmedel för att värna om den planeten som vi står på. Därför bör alla – inte bara skolungdomar – få möjlighet att resa gratis med kollektivtrafiken.