Energi

Är din garderob full av hyllvärmare

Maja Suslin/TT | Rensat och klart.

Har du fullt av kläder i garderoben som du inte använder? I så fall är du inte ensam. Få rensar sin garderob och kläder som rensas slängs – men nu ska det bli ändring på det.

Nio av tio svenskar har kläder i garderoben som de inte använder och tre av fem säger sig äga för mycket kläder. Trots det rensar sex av tio sin garderob bara en gång om året, eller ännu mer sällan. Detta enligt en undersökningen Så använder svenskarna som Myrornas har gjort.

För att ta reda på varför det ligger till så här så togs initiativet till landets första beteendebyrå, Beteendelabbet, som blivit till pilotprojektet Re:use. Nu har detta avslutats och resultatet har sammanställts.

Vad som kan utläsas är att förhållandet till våra garderober till stor del handlar om vilka vanor vi har. Hur mycket nytt vi köper, hur vi rensar, hur vi organiserar dem. Oavsett vad, så kvarstår faktum, en stor del av plaggen ligger kvar i vår garderob oanvända. Projektet Re:use kan visa att tre faktorer är avgörande för att få fler att aktivera sina garderober: påminnelser om att rensa, hämtning av kläder och fokus på att använda sina kläder.

– I projektet jobbade vi med återkommande påminnelser om att det var dags att rensa, och vi satte tydliga deadlines. Det fick deltagarna att agera! Att de utrensade kläderna blev upphämtade utanför dörren var ytterligare en aspekt som fick fler att rensa mer. Med andra ord var det inte det fysiska datummärkningssystemet som triggade till en förändring. Märkningen var ett sätt att väcka deltagarna, men det var snarare förhållningssättet – att hela tiden ha fokus på att använda sina kläder, som motiverade dem att ändra sitt beteende, säger Nina Adler på Myrorna.

Handen på hjärtat
Handen på hjärtat. Använder du allt i din garderob? Beteendelabbets märksystem gör det lätt att se vilka kläder som används och vilka som kan skänkas  bort.
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Oanvänt till Myrorna

Till hjälp för att uppnå förändring togs det fram ett märksystem för garderoben. Detta gjordes i form av ett fysiskt Re:use Kit. Tack vare märkningarna kunde deltagarna ta reda på vilka kläder de faktiskt använde och vilka som blev kvar oanvända. De oanvända rensades sedan ut och skänktes till Myrorna. Instruktionen var enkel och tydlig: ”Om du inte har använt ett plagg på ett år, ska det skänkas.” Detta var något som gav resultat.
– Nu har vi börjat utforska vad som kan få fler att rensa oftare. Vi har lärt oss att alla organiserar sin garderob på sitt eget, unika sätt. Därför fungerar inte en och samma lösning för alla. Men vi ser tydligt att vi har ett viktigt uppdrag i att förenkla för folk att rensa oftare. Vi behöver helt enkelt göra det lätt att göra rätt, så kallad nudging. Nu är vi sugna på att ta våra insikter vidare och göra en Re:use 2.0, säger Ida Lemoine, Beteendelabbet.

Projektet har bidragit till att se möjligheter till att nå beteendeförändring. Det behöver vara enkelt att skänka tack vare tillgängliga alternativ. Detta kan till exempel vara textilinsamling i direkt anslutning till hemmet eller upphämtning utanför dörren. Tid och tydlighet är andra saker som väger in. Vissa tidpunkter under året är vanligare för rensning och då är det bra om organisationer som tar emot kläder kan vara bemötande då. Tydlighet om vad som tas emot är förstås viktigt för att få folk att skänka mer.

Förhoppningsvis har projektet triggat fler att tänka på sin garderob och kanske också aktiverat fler att använda sina bortglömda plagg. Vikten av att det ska vara lätt att göra rätt går nog inte heller att underskatta, vilket gäller inte bara kläder utan all form av beteendeförändring för att nå ett hållbart samhälle. Samtidigt är det av högsta vikt att även förändra konsumtion. Ida Lemoine håller med, hon vill gärna arbeta vidare med den aspekten.

Letar nya projekt

– Det vore mycket intressant att se hur rensningen påverkar fortsatta konsumtionsbeteenden. Vi vill fortsätta undersöka vilka beteenden som leder till ohållbar konsumtion och kommer under hösten att leta efter nya projektmedel för fler projekt, säger Ida Lemoine.

Låt oss hoppas att det går vägen. Det vore intressant att veta mer om det för att även där kunna knuffa beteendet i en mer hållbar riktning. Att bara fortsätta handla nytt hjälper inte så mycket. Att få folk att handla smartare och på second hand är även det viktiga delar för ett mer hållbart samhälle. Garderoberna ska inte fyllas på med nyinköp för att fylla tomrummet, kläder som passar i många sammanhang med bra kvalitet ökar möjligheten till att minimera antalet plagg.