Radar · Nyheter

Ambassadörer ska få fler att rösta

Erik Simander /TT | Valambassadörer med stora nätverk i sina bostadsområden ska hjälpa till att höja valdeltagandet, hoppas ABF Stockholm.

Vid förra valet var valdeltagandet lågt i förorterna på Järvafältet. Nu hoppas ABF Stockholm att fler ska rösta med hjälp av valambassadörer.

Taktiken innebär att nyckelpersoner i de olika områdena kring Järvafältet sprider kunskap om hur demokrati och Sveriges valapparat fungerar – och på vilket sätt politik kan kopplas till den enskilde individen.
– Våra valambassadörer är personer som driver eller är aktiva i föreningar och genom sina nätverk håller egna föreläsningnar, studiecirklar och politikkaféer, säger Saleuah Alsaati, samordnare i Västerort.

Detta är en fördel, då de redan har ett nätverk och på något sätt är aktiva i sina lokalområden, som är Skärholmen och Järva.
– Då når de ut till flera personer genom sina kanaler. Det är vanliga privatpersoner som ser många problem i sina områden, som till exempel bostadsbrist och brist på arbeten. Genom att rösta kan människor påverka sin egna vardag, säger Saleuah Alsaati.

Det resultat man har sett är att det har skapat många nya samtal om politik och om hur vardagen är kopplad till politiska beslut.
– Jag tror just att denna satsningen kommer lyckas då den utgår från nyckelpersoner som redan är kända för att göra det bättre i området. Till exempel om det är en granne som organiserat en fotbollsturnering som säger att Stefan Löfven kommer och pratar. Då tror jag det är fler som går på det, än om någon utifrån kommer.

En annan frågeställning som ABF Stockholm jobbar med är att många har önskemål, men inte vet vart de ska vända sig.
– Vi på ABF ger verktygen åt dessa valambassdörer men kunskapen finns redan där.

En sådant verktyg är hemsidan demokratiskolan.com där olika politiska frågor diskuteras, med fokus på orten, och ger förslag på hur personer och föreningar kan påverka.

Vid förra årets kommunval röstade 51,7 procent av Rinkebyborna, 56,7 procent i Husby, 57,5 procent i Tensta och 64,6 procent i Akalla.