Radar

Politisk reklam? Nej tack!

Inför höstens riksdagsval har partierna satsat cirka 340 miljoner kronor på reklam och valkampanjer. Samtidigt visar en undersökning från Novus att nästan varannan svensk är negativ till politisk reklam.

45 procent svarade att de är ”ganska eller mycket negativa” till reklamtypen. År 2014 svarade 30 procent detsamma, vilket innebär att personerna i undersökningen är mer kritiska till riksdagspartiernas annonsering i år än tidigare.

”Svenskens generellt sett negativa inställning till reklam avspeglas även när det kommer till synen på politisk reklam. En ytterligare förklaring till den negativa attityden till reklam från våra politiska partier kan vara att kommunikationen är väldigt intensiv under en begränsad period”, säger Tero Marjamäki, kommunikationsansvarig på Sveriges Annonsörer i ett pressmeddelande.

De som är positiva till politisk reklam är nästintill lika många 2014 som 2018 (16 respektive 15 procent).

Fakta: Inställning till politisk reklam

Vilken är din allmänna inställning till reklam från politiska partier?
Så här svarade personerna i Novus undersökning, som intresseorganisationen Sveriges Annonsörer låtit gör:
Mycket positiv 3 %
Ganska positiv 12 %
Varken positiv eller negativ 37 %
Ganska negativ 26 %
Mycket negativ 19 %
Vet inte 3 %
Totalt har 1 086 intervjuer genomförts under perioden 14–21 juni 2018.
Källa: Sveriges Annonsörer

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV