Glöd · Ledare

Kärnkraften är inte bara passé, den är hemsk också

Vi har haft ett väder vi inte är vana vid och till följd av det har vår elproduktion varit ovanligt låg. Vattenkraften har lägre effekt och det har blåst dåligt. Även om förhållandena för solenergi varit gynnsamma (vi återkommer till det) så utgör det en liten, förvisso verkligen inte försumbar, del av vår totala elproduktion.

Mitt i juli kom Svensk kraftnät med en skräckrapport där man framför att om vintern blir väldigt kall i år igen kan man under de kallaste timmarna i vinter kanske tvingas stänga ner elnätet i vissa områden. I alla fall om alla länder som är anslutna till vårt elnät (som de nordiska och baltiska länderna, samt Tyskland, Nederländerna, Ryssland och Polen) också de uppvisar underskott samtidigt. De erkänner själva att det är ett osannolikt scenario. Det fick bland annat Karin Pihl att gå i taket i en ledare i GP (24 juli), där hon skyller allt på Miljöpartiet, Centern och “politikerna” som tillåtit Oskarshamn 1 och 2 att stängas ner. Förutom en del faktafel, som påståendet att effektskatten infördes 2016 (när den tyvärr tvärtom började avvecklas samma år) avslutar hon med “I tider då samma miljöhjältar säger sig vilja satsa på elbilar och ökat tågresande – vilket i sig är önskvärt – är deras motstånd mot den koldioxidneutrala kärnkraften inte ens irrationellt. Det är ren och skär idioti.”

Så låt oss prata om kärnkraften:
När torkan var som värst och de andra energislagen producerade minst blev havsvattnet för varmt för Ringhals 2 som fick stängas av. Ringhals 1 var redan nere på grund av planerat underhåll.  Med kärnkraft får vi räkna med det. Må det vara dammsugare eller dåligt underhållna reservaggregat, orsaken till att kärnreaktorerna ligger nere är olika. Men vi vet att vi inte kan räkna med deras tillgänglighet, ens när det behövs som mest. Men det är inte därför kärnkraften måste avvecklas.

Kärnkraften är dyr. När vindkraften nu visar upp pruduktionskostnader på 40-50 öre per kilowattimme kostar nyproduktion av kärnkraft i storleksordningen 1 krona/kWh. Även trots att Vattenfall redovisar betydligt lägre driftskostnader än så har man valt att lägga ner kärnreaktorerna till följd av att det är för dyrt att fortsätta med dem. Då räknar man inte ens med de massiva subventionerna. Samlade kostnaderna för Fukushima uppskattades ifjol landa på 1700 miljarder kronor (Svenska statsbudgeten ligger på lite under 1000 miljarder). Trots det är kärnkraftinnehavarna maximalt ansvariga för kostnader om 11.8 miljarder. Resten, det subventionerar samhället. Likadant finns det ungefär 67 miljarder i kärnavfallsfonden som ska räcka till avfallshanteringen de närmsta 100 000 åren.  Men det är ju inte på grund av, de förvisso oerhörda, kostnaderna som kärnkraften måste avvecklas.

Flera debattörer har konstaterat att vi nu under sommaren fått importera el från tysk brunkol istället för att använda kärnkraft. Men faktum är att den energiform som levererat absolut bäst när vi importerat el från Tyskland är solenergin. Den har producerat mer än kol, gas och olja tillsammans. Det är ju också så tanken är, att olika källor till energi kompenserar och kompletterar varandra och det här är också en del av det som beskrivs i Lennart Söders (KTH) forskningsrapport om vägen mot 100% förnybar energi. Om något gestaltar den här sommaren hur vi faktiskt kan gå mot 100% förnybar elproduktion utan kärnkraft. Men det är inte för kärnkraftens koldioxidutsläpp den måste avvecklas.

Kärnkraften måste avvecklas för att uranbrytningen innebär problem för både djur och natur runt omkring gruvorna, med läckage av både radioaktiva ämnen och andra hälsofarliga ämnen. För att Uranbrytningen är riskfyllt för de som arbetar där, med bland annat ökade risker för lungcancer. Kärnkraften måste avvecklas för att de innebär risker för de som bor kring kärnkraftverk. 2006 var vi nära en större olycka i Sverige, 2011 skedde den i Fukushima. Kärnkraften måste avvecklas för att mänskligheten inte ens på ett sunt sätt klarar av att hantera de närmsta 100 åren, att tro att vi skulle klara av att ta ansvar för de närmsta 100 000 åren? Det är “ren och skär idioti.”

Klimatfrågan är äntligen på tapeten.

Det behövdes en storkris för att klimatfrågan skulle diskuteras.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV