Radar

Gymnasielagen prövas i högsta instans

Henrik Montgomery/TT | Migrationsöverdomstolen kommer att pröva två asylärenden som söker stöd i den nya så kallade gymnasielagen.

Migrationsöverdomstolen kommer att pröva två asylärenden som söker stöd i den så kallade gymnasielagen. Lagen kan ge runt 9 000 ensamkommande en andra chans till svenskt uppehållstillstånd.

Två av fyra migrationsdomstolar underkände den nya lagstiftningen och Migrationsverket har beslutat att pausa sin hantering av sådana ärenden för att läget är för rättsosäkert. Migrationsöverdomstolen är högsta instans och kommer att meddela ett prejudicerande beslut.
De två fall som får prövningstillstånd får dessutom förtur och domstolen har redan inlett sitt arbete.

De nya bestämmelserna innebär bland annat ett sänkt beviskrav vad gäller den asylsökandes identitet, vilket migrationsdomstolen i Malmö respektive Stockholm inte anser går att tillämpa. Migrationsdomstolen i Göteborg har begärt vägledning och rättsligt stöd från EU-domstolen.

Lagen trädde i kraft den 1 juli och är tänkt att innebära att ensamkommande som fått avslag på sin asylansökan får en ny möjlighet om de inleder studier.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV