Radar

Skog för 600 miljoner upp i rök

Skogsbränderna har hittills förstört skog till ett värde av ungefär 600 miljoner kronor, enligt Skogsstyrelsens beräkningar. Det rör sig sammanlagt om uppskattningsvis två miljoner kubikmeter skog.

– Det är en uppskattning på värdet på den brandskadade skogen, säger Svante Larsson, tillförordnad enhetschef vid Enheten för geografisk information på Skogsstyrelsen.

– Det förändras hela tiden, eftersom det brinner överallt. Siffran 600 miljoner kommer säkert att öka innan allt är släckt, säger han.

Allvarligt läge

Det är ännu osäkert exakt vilka skogsägare som drabbats av bränderna, men det rör sig om både större skogsbolag och enskilda privata skogsägare, enligt Svante Larsson.

– Det är illa, även om de flesta säkert kan klara av ett enskilt år, utom enskilda skogsägare som kanske blir av med hela sin skogsfastighet, säger han.

Även Johan Freij, som är chef för affärsområde Skog och Lantbruk på Danske Bank, menar att bränderna slår hårt mot skogsägarna.

– För hela näringen som sådan är det inte så allvarligt, men för skogsägare, såväl för enskilda som för bolag kan det vara en katastrof. Skog är mer än bara pengar för privata skogsägare. Det är något som man brukat och skött i flera generationer och att få det ödelagt kan vara fullkomligt förödande, säger han.

Många ställen

Enligt Johan Freij kan det även lokalt vara ett problem ur råvaruperspektiv eftersom det rör sig om så stora värden och bränderna pågår på så många ställen.

– Fortsätter det så här i framtiden så kan det få konsekvenser för hela näringen. Bara själva oron för brand kommer att påverka hur man agerar i skogsnäringen, säger han.

Om torkan skulle bero på klimatförändringar och det blir återkommande torra somrar som innebär stora bränder så är det allvarligt, enligt Svante Larsson, som anser att frågan måste tas upp på regeringsnivå.

– Det måste avsättas pengar i statsbudgeten inför framtiden för att man ska ha råd att effektivt släcka bränderna i ett tidigare skede. Jag tror inte att skogsnäringen accepterar att det brinner upp lika mycket ett år till, säger han.

Påverkar återväxten

Dessutom påverkar torkan återväxten eftersom många av de miljontals skogsplantor som planteras varje år dör i värmen eftersom de inte har hunnit få några rötter än så här års.

– En del kanske klarar sig men det kommer att bli stora avgångar, eftersom plantorna vissnar bort helt enkelt. Och det kommer att innebära kostnader att komplettera med nya plantor eller göra om skogsplanteringarna helt och hållet, säger Svante Larsson.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV