Radar

Mp vill utreda klimatkostnader

Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin och Gustav Fridolin skriver på DN Debatt att Sverige behöver en nationell utredning av klimatförändringarnas ekonomiska konsekvenser, en ny så kallad Sternrapport. De menar att den senaste tidens hetta ger en försmak av vad ett varmare klimat kan innebära för världen.

Språkrören skriver att ”extrema väderhändelser kommer att innebära enorma ekonomiska kostnader om vi inte hanterar situationen” och hänvisar till den rapport som den brittiske ekonomen Richard Stern tog fram 2006. Stern konstaterade då att det lönar sig med tidiga investeringar i klimatförebyggande åtgärder.

Lövin och Fridolin menar att det är mer lönsamt att investera i att minska utsläppen än att ta de kostnader som ett varmare klimat orsakar. Som exempel nämner de att man redan nu kan förutspå brist på vissa svenska livsmedel i höst och högre livsmedelspriser som en följd av det. De påpekar också att årets torka kan leda till stora inkomstbortfall för landets bönder.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV