Radar

Fåglarna klarar torkan

Koltrasthona matar sina ungar.

Många organismer stressas av värmen och torkan den här sommaren – men fåglarna tycks klara sig bra. Trots torkan finns det fortfarande relativt gott om fjärilslarver och andra insekter som fåglarna lever av.

– Förra sommaren var långt värre. Då var det väldigt kallt när häckningen ägde rum. Det märktes senare i en låg andel ungfåglar vid Falsterbo och andra sträcklokaler, säger Anders Wirdheim vid Sveriges ornitologiska förening (SOF).

Den nuvarande hettan tycks generellt inte vara något problem för fåglarna. Enligt Wirdheim kan arter som häckar under takpannor på sina håll ha haft problem på grund av överhettning, och havsörnar och fiskgjusar vars ungar ligger i öppna bon i trädtoppar kan också ha varit utsatta – men i det stora hela är värmen ingen katastrof för någon fågelart.

– Värre är om torkan gör att det blir brist på insekter, säger han.

Insekterna håller stånd

Än så länge verkar dock insekterna hålla stånd. Många fåglar lever i hög grad på fjärilslarver och sådana finns det fortfarande gott om enligt Lars-Åke Janzon, tidigare jourhavande biolog på Riksmuseet i Stockholm.

– Larver går att hitta. Det verkar som om vissa växter är så illa åtgångna av torkan att de lättare faller offer för larvarna, säger han.

Han påpekar att de flesta fjärilar inte är så känsliga för förändringar som många trott.

– Många har tvingats söka annan föda än den sedvanliga. De flesta tycks klara detta alldeles utmärkt, även de arter som vi uppfattat som specialiserade. Jag har hittat dem på lokaler där de aldrig setts tidigare, och på växter som de normalt inte besöker, säger han.

Opportunister

Janzon har uppfattningen att även många andra insekter hanterar torkan väl.
Insektslivet är generellt rasande gott. Det finns oerhört många insekter på alla platser där det finns blommor.

Han noterar också att tornseglarna är talrika i år. Det är ett säkert tecken på att det finns mycket insekter uppe i lufthavet.

En viss typ av föda kan vara svår att hitta i torkan, exempelvis daggmaskar som uppskattas av trastarna. Men det är inget oöverstigligt problem, enligt Janzon.

– Trastarna är opportunister. De äter klarbär och körsbär istället, säger han.

Fakta: Fåglarnas häckning

Många fåglar är beroende av insekter under häckningstiden, och insektstillgången styrs i sin tur i hög grad av vädret.

Det innebär att vädret under den mest kritiska perioden i maj-juni är avgörande för hur häckningen utfaller. Är det kallt är det ont om insekter och då svälter många ungar ihjäl. Kylan kan också göra att de fryser ihjäl.

Är det däremot varmt brukar det vara gott om insekter. Så var fallet i år, vilket sannolikt har gynnat fåglarna. Den extrema torkan är sannolikt ett mindre problem eftersom de flesta fåglar är klara med häckningen i mitten av juli.

Källa: Riksmuseet, SOF

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV