Radar · Nyheter

Migrationsdomstol: Omöjligt tillämpa hela gymnasielagen

Ungdomar som vill ha uppehållstillstånd i Sverige för att gå ut gymnasiet ska kunna få det även om de inte kan bevisa sin identitet, enligt den nya gymnasielagen.

Den 1 juli började den nya gymnasielagen gälla. Men delar av lagen fungerar inte och ska därför inte tillämpas, säger migrationsdomstolen i Malmö.

En ung asylsökande man från Irak har fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd där han åberopade gymnasielagen, skriver Migrationsdomstolen i Malmö i ett pressmeddelande. Avslaget har att göra med att mannen inte kunnat styrka sin identitet.

Enligt rätten är lagen bristfällig och går inte att tillämpa.
”Migrationsdomstolen anser i domen att bristerna i beredningen är sådana att bestämmelsen om sänkt beviskrav inte får tillämpas”, skriver domstolen i pressmeddelandet.

Den nya gymnasielagen, som trädde i kraft 1 juli, innebär att det ska bli lättare för ensamkommande barn som ansökte om asyl i Sverige senast 24 november 2015 att beviljas tillstånd för att plugga klart. Om en person kom till Sverige som minderårig men sedan tvingats vänta mer än 15 månader på sitt beslut ska personen kunna beviljas uppehållstillstånd även om personen hunnit bli myndig under tiden.

Lagen innebär bland annat att kravet på att den asylsökande ska kunna klargöra sin identitet sänks: Nu ska det räcka med att personen i fråga har försökt klargöra sin identitet. Men denna del av lagtexten lider av brister, skriver Migrationsdomstolen. Domstolen anser därmed att denna del av lagen inte får tillämpas.