Syre-gården i Almedalen 2018 · Syre teve

Är gränsen stängd för gott?

I två år har den tillfälliga asyllagen hållit nere antalet människor som fått skydd i Sverige. Nästa år löper den ut, men de stora partierna tävlar om ytterligare åtstramningar. Vilka vägar finns att gå för dem som vill att Sverige öppnar upp sin asylpolitik? Migrationsverket tror att 24 000 människor kommer att söka asyl i Sverige under 2018 – mindre än en sjundedel jämfört med 2015. Trots det är det mest förslag om ytterligare åtstramningar som hörs i den politiska debatten. Vilka förslag för öppnare gränser vill flyktingrörelsen ta strid för framöver? Vad ska prioriteras? Hur ska debatten förändras? Och hur resonerar Socialdemokraterna? Vad motiverar den restriktiva asylpolitiken och finns det något som kan leda till en ny omprövning?