Zoom

Stockholm badvatten – oftast rent och fräscht

Erik G Svensson | Mälarhöjdsbadet är en av de 31 av Stockholms stads badplatser där människor flockats under den varma försommaren.

Bad mitt i storstaden, ett ess i rockärmen för dem som marknadsför Stockholm. Men hur rent är vattnet? Stadens miljöförvaltning gör sitt bästa för att hålla koll på läget.

I juli 1997 tog sig dåvarande finansborgarrådet Mats Hulth några rejäla klunkar vatten ur Riddarfjärden. Syftet var att göra ditresta delegater från den Internationella olympiska kommittén så imponerade av det rena vattnet mitt i innerstan att de skulle utse Stockholm som värd för OS 2004. Men värdskapet gick till Aten och Hulth blev upplyst om att han kunde vara glad att varken han eller delegaterna, som också fått smaka på vattnet, blev magsjuka.

För nog finns det bakterier i Stockholms stads vatten. På 31 utpekade badplatser håller Miljöförvaltningen koll på nivåerna och det är inte ovanligt med anmärkningar. I slutet av förra veckan fick vattnet vid östra delen av Smedsuddsbadet på Kungsholmen etiketten ”otjänligt”. Tre andra mätstationer i innerstan visade på ”tjänligt med anmärkning”.

När prov visar på avvikelser tas omprov och för det allra mesta visar det sig då att de förhöjda bakteriehalterna var tillfälliga, så också i de här fallen.

– Något har hamnat i vattnet. Det kan vara hundbajs som ägaren inte plockat upp efter sig eller fåglar som varit på bryggan. När det inte är en avloppsledning som läckt eller något annat man känner till blir det bara spekulationer, säger Jerzy Slazak på miljöförvaltningen.

Under badsäsongen från början av juni till mitten av augusti kräver lagen att kommunerna tar ett prov varje månad, i Stockholm tas ett prov varannan vecka. Att analysera ett prov tar 48 timmar, vilket gör att man inte kan hänga med i de tillfälliga svängningarna i vattenkvaliteten.

– Innan skyltarna om att vi avråder från att bada hinner sättas upp har det ofta kommit resultat från omprov som visar att det är okej att bada igen.

Linus Sundahl-Djerf/TT | Under badsäsongen tas prover på vattnet varannan vecka på var och en av de 31 badplatserna i Stockholms stad
Linus Sundahl-Djerf/TT | Under badsäsongen tas prover på vattnet varannan vecka på var och en av de 31 badplatserna i Stockholms stad.

Vädret är en viktig faktor för vattenkvaliteten. Regn för med sig smuts från gatorna, men också skogarna.

– Vilda djur gör i buskarna och så rinner det ner i ner vattnet.

Avvikelser är generellt vanligare på badplatserna i centrala Stockholm än i ytterområdena.

– Baden i innerstan är mer belastade med mer folk på mindre yta.

Det man tittar på är E-colibakterier och intestinala enterokocker, bakterier som kan ge magsjuka. Jerzy Slanka tonar ner riskerna för vuxna som inte hör till någon riskgrupp.

– Om man är frisk och inte har öppna sår så gör de här bakterierna inte så mycket med kroppen så länge man inte får in det i matsmältningssystemet.

När det gäller barn, som oftare får i sig kallsupar, finns det skäl att vara extra försiktig, påpekar Jerzy Slazak. Oavsett vem man är rekommenderar han att hålla sig till utpekade badplatser.

– Vi står för stadens badplatser, på andra ställen badar folk på egen risk.

På stadens badplatser har man också undersökt bottensedimenten och markytorna omkring när badplatserna inrättats för att säkerställa att det inte är problem med exempelvis kemikalier.

Här kan du följa mätningarna av vattenkvaliteten vid Stockholms stads badplatser

Här kan du följa mätningarna av vattenkvaliteten i övriga kommuners badplatser.