Radar · Nyheter

S vill straffa köp av svartkontrakt

Fredrik Sandberg/TT | Socialdemokraternas partiledare och statsminister Stefan Löfven talar under den sista dagen av politikerveckan i Järva.

Socialdemokraterna vill göra det straffbart att köpa svarta hyreskontrakt. Partiet vill också att fastighetsägaren vid behov ska få sätta ett tak för antal boende per lägenhet.

Förslagen finns med i ett socialdemokratiskt bostadsprogram mot segregation som statsminister Stefan Löfven (S) presenterade på Järvaveckan i nordvästra Stockholm.

– Det krävs ett starkt samhälle, som förändrar sociala strukturer i grunden, med målet att inga särskilt utsatta områden ska finnas i vårt land, sade Löfven i sitt tal på söndagskvällen.

Den visionen ska nås genom att få folk i arbete, göra skolorna bättre, genom att satsa på trygghet mot brott, men också genom att göra själva områdena mer attraktiva.

– Vi vill skapa bättre utemiljöer, bygga ihop bostadsområden och göra dem vackra och trygga, sade Löfven.

Löfven hävdade att satsningar på utsatta områden oftast varit tillfälliga projekt.

– Det får vara slut på småduttandet nu, sade statsministern.

Vid en pressträff före talet lovade Löfven att 3,2 miljarder kronor årligen ska gå till utsatta områden om han får behålla regeringsmakten efter valet. Det är stöd som redan finns, men Löfven vill nu permanenta hela den summan så att den gäller även efter 2020.

Socialdemokraternas bostadsprogram mot segregation handlar också om att komma åt den svarta bostadsmarknaden, bland annat för att det är en inkomstkälla för kriminella gäng i utsatta områden.

– Det finns en organiserad kriminalitet som tjänar väldigt mycket pengar på den här verksamheten, säger justitieminister Morgan Johansson (S).
S säger nu ja till att kriminalisera även köp av svarta hyreskontrakt. I dag är det endast straffbart att sälja.

S vill också skärpa straffen för handel med svarta hyreskontrakt, men har ännu inte tagit ställning till straffskalor. Partiet lovar även att införa lagskärpningar mot oskäliga hyror vid andrahandsuthyrning.

Förslagen lades fram av en utredning i höstas. Den föreslog att köp av svartkontrakt ska kunna leda till böter eller fängelse. För de som säljer svarta hyreskontrakt föreslogs maxstraffet höjas till fyra år i fängelse.

TT: De som köper svarta kontrakt kanske inte har något annat val för att få en bostad?

– Lösningen på det här är inte att delta i en svarthandel utan att se till att det byggs, säger Johansson.

Utredningen föreslog också att fler som köper ett svart hyreskontrakt ska förlora sin lägenhet än vad som sker i dag. S har dock inte satt ned foten i den frågan än.

Partiet vill dessutom göra det möjligt för fastighetsägaren att vid behov sätta ett tak för hur antalet boende per lägenhet, samt göra det lättare att kontrollera hur många som bor där.

Förslagen riktas framför allt mot utsatta områden där trångboddheten kan vara ett stort problem.

– Det är avarterna vi är ute efter. Det finns situationer där det kan bo 10-15 personer i en tvåa eller trea, säger Johansson.

Barnen kan knappt vara hemma och läsa läxorna. Det leder till enorma sociala problem.

Fakta: S förslag för utsatta områden

Stödet på en miljard kronor årligen till upprustning av miljonprogrammen ska permanentas efter 2020

Stödet på 2,2 miljarder kronor årligen till kommuner med utsatta områden ska ligga fast

Fler studentbostäder ska byggas i ytterstadsområden

Boverket får i uppdrag att se över hur man ska stimulera fram blandade upplåtelseformer

Plan- och bygglagen ska ses över för att stimulera fram bostäder med olika standard i samma områden

Bildande av regionala allmännyttiga bostadsbolag ska främjas

Köp av svarta hyreskontrakt ska kriminaliseras

Straffen för försäljning av svarta kontrakt ska skärpas

Lagskärpningar mot oskäliga hyror vid andrahandsuthyrningar ska införas

Fastighetsägare ska vid behov kunna införa tak för antal boende per lägenhet
Källa: Socialdemokraterna

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV