Radar · Nyheter

Stockholms ekar hårt angripna av mal

Stockholms ekar har brunfläckiga kronor redan i juni. Boven i dramat är snedstreckade ekstyltmalar som äter på bladen. De senaste åren har antalet malar ökat drastiskt och mildare vintrar tros vara en pådrivande faktor.

Snedstreckad ekstyltmal har med största sannolikhet funnits länge i Stockholmsområdet. Malarna lägger sina ägg inuti bladen på ekar och där fortsätter larverna att leva. 

–De har hittat en plats där eken inte känner av dem. Det är en väldigt lyckad strategi, säger Finn Cederberg, naturvårdsintendent i Nacka kommun.

Innan 2013 var bara enskilda ekar i Stockholms län drabbade av den snedstreckade ekstyltmalen men sedan dess har antalet ökat successivt och stadigt. Utöver mildare vintrar skulle även ökad exploatering kunna vara en bakomliggande orsak.

– Förutom trädstammar tycker malarna om fasader. Medan andra arter drabbas och mångfalden minskar i samband med ny bebyggelse gynnar det ett fåtal, till exempel den snedstreckade ekstyltmalen, säger Finn Cederberg.

De mest angripna ekarna växer i miljöer med mycket natur och låg bebyggelse. Men hittills verkar ekar i Stockholms innerstad ha klarat sig undan angrepp.

– Det kan vara en tidsfråga innan de kommer dit. Eller gör barriärer in mot staden, som vägar och hus, så att malarna har svårare att sprida sig, säger Finn Cederberg.

Nacka kommun har publicerat en rapport om ökningen av snedstreckad ekstyltmal, men det är än så länge oklart hur kommuner utanför Stockholmsregionen har drabbats. Det finns emellertid lärdomar att dra från andra sidan Östersjön.

– Kartläggningar i Finland visar att det sker en minskning av malen med tiden. Storleken på populationen kommer att variera från år till år, berättar Finn Cederberg.

Den snedstreckade ekstyltmalen är bra mat för insekter och fåglar. Trots ökningen i antal ser Finn Cederberg ingen anledning till oro.

– Vi måste förlita oss på naturens förmåga att korrigera sig själv, säger han.

Och för dem som är oroliga över att få in mal i sin bostad har Finn Cederberg lugnande besked.

– De letar bara efter en plats att sova och är helt ofarliga för hemmet. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV