Radar · Nyheter

Schysstare planer är stadens plan

Stockholm stads konstgräsplaner ska bli mer miljövänliga. Miljöförvaltningen har tagit fram riktlinjer som ska göra att mindre mikroplast läcker ut i naturen.

Efter vägtrafiken är konstgräsplaner med gummigranulat en av de största utsläppskällorna av mikroplast. Utöver fotbollsplaner finns materialet på bland annat lekplatser.

Stockholms stad ska framöver i första hand välja produkter med andra material och ställa krav på leverantörerna. Dessutom ska konstgräsytorna utformas så att mikroplasterna samlas upp.