· Nyheter

Nya Karolinska tynger Alliansen inför valet

Landstingets makthavare står i skuggan när Sverige går till val. Men makt har de. Över tågen och bussarna vi tar oss fram med, över vården vi behöver när livet är skört. Och över budgeten på runt 100 miljarder. Syre Stockholm tar nu tempen på demokratins doldisar. Här möter vi frontfigurer i den borgerliga majoriteten, nästa vecka intervjuar vi företrädare för oppositionen.

NKS – Nya Karolinska sjukhuset. Så vill Alliansens politiska motståndare gärna sammanfatta den senaste mandatperioden i landstinget. 

Medierapporteringen har varit massiv om höga konsultkostnader, fönster som inte kan öppnas, hjärtövervakning som havererar och plågsam väntan för patienterna när vårdplatserna blivit färre. 

Finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M) är den som stått mest i skottgluggen, inte minst efter att hon utpekats som jävig i och med att hon är gift med Karolinskas förre upphandlingschef Jan Svenonius. Men hon känns inte att vid att NKS-projektet är ett hot mot trovärdigheten när Alliansen nu möter väljarna för att försöka bli omvalda efter tolv år vid makten.

Avtalet med byggbolaget Skanska som gett skenande kostnader för service och ombyggnationer blev inte bra, tycker hon. I veckan meddelade hon att landstinget ska amortera tre miljarder för att dämpa de höga räntekostnaderna. Men vårdens kvalitet finns all anledning att stoltsera med, enligt Irene Svenonius.

– Även om jag är kritisk till finansieringen står jag bakom syftet med sjukhuset – att rädda liv och bota sjukdomar som tidigare varit dödliga. Efter att hjärtsjukvården flyttade in rankas den som en av världens bästa, säger hon.

Alliansen pratar hellre om vårdköer än om Nya Karolinska.

– Stockholms läns landsting är sammantaget bäst i landet på att ge patienter vård i tid, men jag är inte nöjd med det – vi ska bli ännu bättre. Mitt besked till väljarna är att landets kortaste vårdköer ska arbetas bort helt och hållet, säger Irene Svenonius.

På centerpartisten Gustav Hemmings visitkort trängs titlarna miljö-, skärgårds- och regionplaneringslandstingsråd. Hans främsta budskap inför valet handlar om satsningar på kollektivtrafik och cykel. Inte minst vill han fortsätta att sjösätta pendelbåtar. 

– Det är något vi inte haft sedan ångsluparna försvann men som vi flyttat tillbaka in i Stockholmslandskapet. Det är ett bra sätt att locka bilister och andra som inte är vana att åka kollektivt, säger han.

Nu vill centerpartisterna se tätare trafik på linjen mellan Ekerö och Stockholms innerstad och även helt nya linjer. På land är det prioriterat att minska trängseln i de centrala delarna av länet.

– Vi måste få stombussarna att komma fram på gatorna. Här måste vi jobba tillsammans med Stockholms stad och andra kommuner. Det handlar till exempel om att övervaka kollektivtrafikkörfälten och bötfälla skiten ur dem som står parkerade där, säger Gustav Hemming.

En av de hetaste stridsfrågorna i Stockholmsområdet är planerna på Östlig förbindelse, en motorväg som ska knyta samman Norra och Södra länken. Under våren svängde Centerpartiet och ställde sig bakom projektet. Miljöorganisationer gick i taket, men enligt Gustav Hemming ställer partiet villkor som innebär viktiga hänsyn till miljön.

– Om vi ska bygga en sådan här väg ska den planeras för mycket kollektivtrafik, helst i form av en spårväg. Dessutom ska vi komma överens med de berörda kommunerna om att de ska planera sin bebyggelse på ett sätt som inte ökar biltrafiken, säger Gustav Hemming.

Att bygga cykelbanor är främst kommunernas ansvar, men landstinget har en samordnande roll. Här finns mycket att göra, menar Gustav Hemming och lovar att den antagna regionala cykelstrategins mål om 850 kilometer sammanhängande cykelstråk ska förverkligas. Kommungränserna ska inte sätta käppar i cyklisternas hjul.

– I dag kör cyklister på cykelvägar som slutar i en trottoar eller ingenting.

Valfrihet liberal käpphäst

Värna valfriheten blir en av Liberalernas käpphästar i valrörelsen. Partiet vill ta strid för de vårdval som innebär etableringsfrihet för vårdgivare inom olika verksamhetsområden, medan Socialdemokraterna föreslår att man ska avskaffa bland annat vårdvalet som gäller gynekologi.

Under parollen valfrihet vill Liberalerna också att var och en ska kunna få en fast husläkare.

– Sverige har en fin sjukvård med bra kvalitet, men det vi är riktigt dåliga på är kontinuitet och bemötande. Det måste vi göra något åt och då är möjligheten att få en fast husläkare viktigt, säger hälso– och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L).

I dag är det ont om allmänläkare, och vårdcentralerna har svårt att rekrytera, men Anna Starbrink menar att vallöftet kan levereras.

– Det kräver en ordentlig utbyggnad av primärvården och framför allt att vi utbildar fler specialister i allmänmedicin. Vi tycker också att fler än bara allmänläkare, som geriatriker och barnläkare, ska kunna vara fasta husläkare och ta emot listade patienter i primärvården.

Satsningar på primärvård och närakuter är också ett svar på hur trycket på akutmottagningarna ska minska. Larmen har varit många om stress, långa väntetider och patientsäkerhet som sätts på spel. Senast från fackförbundet Saco angående Södersjukhuset.

– Vi har ett stort problem med bemanning och brist på vårdplatser, det är uppenbart att vi har ett underskott på inte minst specialistsjuksköterskor. Fler behöver utbildas och de måste få bättre villkor och karriärmöjligheter.Våra nya närakuter som vi öppnat under våren är en viktig pusselbit för att avlasta akutsjukhusen.

Partiernas tre viktigaste valfrågor i landstingsvalet