Radar · Nyheter

KD: Outbildad personal kan lyfta äldreomsorgen

Med så kallade vårdserviceteam vill Kristdemokraterna frigöra tid för omvårdnad inom äldreomsorgen. Förslaget är rikstäckande men i Stockholm stad vill partiet avsätta tio miljoner extra kronor för att inrätta teamen. Äldrenämndens ordförande Torun Boucher (V) är kritisk till idén.

Kristdemokraternas förslag om vårdserviceteam handlar om att personal utan vårdutbildning ska kunna arbeta inom äldreomsorgen. Tanken är att serviceteam ska ansvara för arbetsuppgifter som servering av mat, promenader med äldre och städning. 

– Vi tycker att de vårdutbildade ska ha mer tid för den vård och omsorg de är utbildade för. Det höjer värdet på själva utbildningen, säger Michaela Hollis (KD), vice ordförande i Stockholm stads äldrenämnd.

I sitt budgetförslag på riksnivå har Kristdemokraterna avsatt 500 miljoner kronor per år mellan 2018 och 2020 för att inrätta serviceteam inom äldreomsorgen. Michaela Hollis tror att vårdserviceteam skulle kunna bidra till att fler personer tar sig in på arbetsmarknaden.

– Den som arbetar i ett vårdserviceteam behöver vara införstådd med värdegrunden som gäller på arbetsplatsen men inte ha någon undersköterskeutbildning som fallet är i dag, säger hon. 

Förslaget beskrivs som ett sätt att skapa fler händer inom äldreomsorgen och förbättra situationen, såväl för de enskilda äldre som för personer som arbetar inom äldreomsorgen. Torun Boucher (V), ordförande i Stockholm stads äldrenämnd, håller med om behovet av att höja statusen på vårdyrken men ställer sig kritisk till förslaget om vårdserviceteam.

– All personal behöver utbildning, även de som arbetar med serviceinsatser. Gott bemötande är en kompetens och inget personlighetsdrag, säger Torun Boucher.

Hon menar att kontinuiteten inom äldreomsorgen kan bli lidande om vårdserviceteam införs.

– Att dela upp äldreomsorgen gör att den äldre kommer att ha ännu fler personer i sitt hem, säger Torun Boucher.  

Vänsterpartiets recept för att stärka äldreomsorgen handlar mer resurser och bättre villkor för att locka mer personal. De vill se en arbetstidsförkortning till 35-timmarsvecka, till att börja med inom hemtjänsten. Samtidigt ska de anställda få mer betalt.

– Vi måste satsa mer pengar på äldreomsorgen över huvud taget och höja lönerna inom omvårdnad, säger Torun Boucher.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV