Radar · Nyheter

Långt kvar till mål för matavfall

Det går trögt att samla in matavfall runt Stockholm. Bland länets kommuner är det bara Söder-
tälje/Nykvarn som redan uppnått  det nationella målet om att samla in minst hälften av matavfallet 2018, enligt en rapport från Stockholm vatten.

I länet som helhet samlades runt en fjärdedel av matavfallet in 2018. I botten på listan över länets kommuner ligger Norrtälje, där man först hösten 2018 planerar att börja samla in mat-
avfall överhuvud taget.

Det insamlade matavfallet blir till biogas och biogödsel. Det senare används som gödning i det ekologiska jordbruket.