Zoom

Klimatriksdagen har röstat – förslagen i politikernas händer

Benita Eklund | Disskussionerna var många och intensiva under helgen.

Tolv förslag som ska lyfta klimatfrågan i valrörelsen. Det blev resultatet av tre dagars diskussioner på Klimatriksdagen. Från miljöpolitiker hörs jubelrop.  

Runt 700 personer lockades till Stockholms universitet förra helgen för att stöta och blöta klimatfrågan. Parallellt med föredrag och seminarier röstades 12 av de 255 inlämnade motionerna fram. Efter en klimatmarsch till riksdagshuset överlämnades förslagen till partierna med uppmaningen att genomföra dem under den kommande mandatperioden.

Vänsterpartiets miljöpolitiska talesperson Jens Holm hyllar Klimatriksdagen efter att ha fått motionerna i sin hand.

– Det här är det mest hoppfulla som händer i Miljösverige. Det är en rörelse som samlar unga, gamla, akademiker, knegare, stad och land, säger han.

De framröstade motionerna kommer att sätta avtryck i partiets politik, lovar han.

– Vi kommer ta fasta på flera av motionerna och driva dem politiskt.

Särskilt nämner han slopade subventioner av flyget och fossilfria investeringar i AP-fonderna och på sikt finanssektorn i stort. De förslagen är i linje med den politik partiet redan har.

– Att få ett mandat från Klimatriksdagen innebär att man kan driva dem med ännu större kraft och trovärdighet.

Men Klimatriksdagens beslut kan även mynna ut i helt nya vänsterförslag, tror Jens Holm. Förslaget att skriva in miljö och hållbar utveckling i skollagen för att det ska genomsyra utbildningen har väckt hans intresse.

– Det är något vi måste titta på, säger han.

jensholm
jensholm.se | Jens Holm

Också Moderaternas miljöpolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard är entusiastisk över Klimatriksdagen.

– Det visar på ett fantastiskt engagemang. Man har verkligen lyckats sätta klimatfrågan i fokus, säger hon.

Förslagen om ett samordnat biljettsystem och andra åtgärder för att underlätta tågresandet i Europa är hon liksom Jens Holm villig att driva.

– Det är en oerhört angelägen fråga, det är alldeles för knepigt att åka tåg i Europa i dag, säger hon.
Maria Malmer Stenergard lyfter också fram motionen om att minska flygets utsläpp. Hon vill att flygbolagen ska tvingas informera sina kunder om klimatkompensation. Flyget ska också bära mer  av sina klimatkostnader genom överenskommelser med andra länder. Det ska ske antingen inom ramen för EUs handel med utsläppsrätter eller genom att omförhandla Chicagokonventionen som sedan 1944 gjort flygbränsle skattebefriat. Men motståndet mot den svenska flygskatten – som motionärerna vill höja – är hon inte beredd att ompröva.

– Tyvärr är den svenska skatten inte klimatstyrande, menar hon.

På flera punkter har Maria Malmer Stenergard och Moderaterna en annan uppfattning än Klimatriksdagens delegater. Att förändra planeringen av infrastruktur för att förhindra nya motorvägar eller att skydda mer gammal skog är inte moderat politik. I den nya klimatpolitik partiet presenterade nyligen föreslår man däremot satsningar inom basindustrin på koldioxidlagring i form av så kallad CCS-teknik.

– Det är något FNs klimatpanel säger att vi måste ha för att klara tvågradersmålet.

Pressbild | Maria Malmer Stenergard
Pressbild | Maria Malmer Stenergard.

Förslaget om ett stoppdatum för fossila bränslen, som Syre Stockholm tidigare berättat om, hörde till de 12 som röstades fram under helgen. Bland vinnarna fanns också kravet på en livsmedelsstrategi som är ”glokal”, det vill säga tar hänsyn till både lokala och globala aspekter. Tanken är att mat ska produceras på ett sätt som värnar såväl klimat och miljö som mänskliga rättigheter, demokrati och social rättvisa.

Latinamerikagruppernas Karin Ericsson är en av dem som ligger bakom motionen tillsammans med företrädare för bland annat småbrukarorganisationer. Hon jublar över stödet från deltagarna. Behovet av en helhetssyn på maten vi äter är stort, anser hon.

– Debatten som förs om hållbar livsmedelsproduktion tenderar att bli fragmenterad. Man kanske pratar om klimatpåverkan, men tänker inte på de sociala aspekterna eller mänskliga rättigheter, säger Karin Ericsson.

I den livsmedelsstrategi som klubbades i riksdagen för ett år sedan saknas en global hållbarhets- och rättighetsanalys med helhetsperspektiv, tycker hon.

– Man har inte sett hur bred frågan är och att vårt jordbruk är en blt i hela det globala livsmedelssystemet.

Motionen uppmanar också regeringen att driva hållbarhetsfrågor när internationella frihandelsavtal upprättas. Karin Ericsson är starkt oroad över de förhandlingar som pågår mellan EU och det sydamerikanska frihandelsområdet Mercosur. Ett handelsavtal skulle kunna leda till ökad import av kött och soja från Brasilien och Argentina. Karin Ericsson befarar svåra miljömässiga och sociala konsekvenser. Bland annat kan fler människor drivas från sina marker när de storskaliga jordbruken breder ut sig, tror hon.

– Avskogningen, kemikalieanvändningen och landgrabbingen riskerar att öka.

Vinnande motioner

● Stoppdatum för fossila bränslen.

● För en fossilfri finanssektor.

● Garantera miljö- och människorättsförsvarares säkerhet och rättigheter.

● Även landets kommuner och regioner/landsting måste göra klimatvalet!

● Åtgärder och styrmedel ska utgå från klimatmål. ● Samordnad tågtrafik inom EU.

● En långsiktig och genomtänkt strategi för att minska flygets utsläpp.

● En glokal livsmedelsstrategi – för en politik med agroekologiska principer.

● Skydda kollagret i de svenska skogarna.

● Återinföra formuleringar kring miljö och hållbar utveckling i skollagen.

● Basera Sveriges klimatlag på koldioxidbudget för
Källa: klimatriksdagen.se

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV