Radar · Nyheter

Barn vittnar om våld och kärlek till orten

TT | Barnombudsmannens årsapport visar på att barn i utsatta kommuner och förorter växer upp i utanförskap.

Alla barn i Sverige ska ha samma rättigheter oavsett hudfärg, ursprung eller uppväxtplats. Men barn i utsatta glesbygdskommuner och storstadsförorter vittnar om våld och bristande framtidstro i barnombudsmannens (BO) årsrapport.

För att identifiera utsatta områden har BO använt indikatorer som ekonomi, hälsa, skolresultat och boende. I de granskade kommunerna och förorterna ligger barnen i genomsnitt sämre till än i övriga landet. BO ville veta mer om barnens egna erfarenheter av att bo där.

– I den allmänna debatten är det sällan man beskriver hur en tolvåring måste gå förbi droghandel på väg till skolan, eller fyra- och femåringar som inte kan leka på gården för att föräldrarna är rädda för att barnen ska utsättas för våld, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, vikarierande barnombudsman.

Både i förorterna och glesbygdskommunerna beskriver barn och unga våld, både direkt och indirekt, från att höra stenkastning och skottlossning till att själv utsättas.

– Vi anser att det behövs en nationell samlad handlingsplan för att motverka våld mot barn, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.

Många ser enligt rapporten dystert på framtiden och upplever att skolan, vuxenvärlden och samhället har låga förväntningar på dem.

– Det är viktigt hur vi vuxna förhåller oss till barn och har samma förväntningar på barn oavsett varifrån de kommer. Risken med att ha låga förväntningar är att barnen gör den bilden till sin egen.

Men Anna Karin Hildingson Boqvist poängterar att allt inte är nattsvart. Rapporten lyfter fram kärleken de unga känner för sitt närområde. Det är där de har släkt och vänner och det är där de känner sig hemma.

Barnen i rapporten berättar att när de blir delaktiga och lyssnade på känner de att de kan påverka och få inflytande över sina egna liv. Det är något som BO vill att samhället tar vara på.

– Det måste finnas lokala forum för delaktighet, där barns erfarenheter och insikter tas tillvara och där de kan förverkliga egna projekt och aktiviteter.

Barn- och äldreminister Lena Hallengren tycker att det är allvarligt att barnen inte känner framtidstro och upplever att vuxna har låga förväntningar på dem. Och barn ska inte behöva möta våld i vare sig skolan, eller i hemmet eller på fritiden.

”Vi vill stärka barnens rättigheter och därför vill vi göra barnkonventionen till svensk lag och vi planerar att göra det straffbart att utsätta barn för situationer där de bevittnar våld och övergrepp i hemmet”, säger Hallengren i en skriftlig kommentar till TT.

Fakta: Så gjordes rapporten

Rapporten bygger dels på en kvantitativ undersökning där 849 barn svarat på en enkät som förra året skickades till 80 skolor i 53 olika kommuner. Barnen gick i årskurs fem eller åtta, och både storstadsförorter och glesbygd är representerade. Svar kom från 32 skolor.

Dels har BO intervjuat 88 personer, fyra till tjugo år gamla, i en så kallad kvalitativ undersökning. Intervjuerna gjordes med barn i tre storstadsförorter, en mellanstor sydsvensk kommun och en glesbygdskommun i norra Sverige.
Källa: Barnombudsmannens årsrapport 2018: ”Utanförskap, våld och kärlek till orten”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV