Radar · Nyheter

Amnesty: Polisen kör bort tiggare

Lars Pehrson/TT | En tiggare ber om pengar på Drottninggatan i Stockholm.

Människorättsorganisationen Amnesty har fått vittnesmål från tiggare som säger att de körs bort av polisen när de sitter och tigger. Polisen bekräftar detta och menar att polisen har stöd för det i ordningslagen.

Johanna Westeson, jurist och sakkunnig i diskrimineringsfrågor på Amnesty, pekar på att polisen tillämpar ordningslagen på olika sätt i olika delar av Sverige. I synnerhet i vissa delar av Stockholm använder polisen ordningslagen som stöd för att köra bort tiggare.

– Vi får vittnesmål om att polisen inte låter dem sitta ner och tigga, trots att de inte sitter i vägen eller hindrar förbipasserande. Det håller vi på att titta på just nu, säger hon till TT.

Sedan förra året har Amnesty börjat utreda situationen för utsatta EU-medborgare i Sverige. Större delen av gruppen som Amnesty utreder försörjer sig som tiggare. Hittills har de intervjuat ett 60-tal personer runt om i landet och rapporten väntas vara klar i höst.

En del av utredningen handlar om hur gruppen bemöts av polisen. Andra delar handlar om EU-medborgarnas mänskliga rättigheter i Sverige.

– Detta är ett arbete som vi hållit på med ett tag, där vi tittar på en mängd olika rättighetsfrågor. Helt enkelt hur den här gruppen människor behandlas av svenska samhällsinstitutioner och i vilken mån de har tillgång till sina rättigheter, säger Westeson.

Viktor Adolphson, yttre befäl vid polisen på Södermalm i Stockholm, bekräftar delvis Amnestys bild. På Södermalm lutar sig polisen mot första paragrafen i ordningslagens tredje kapitel. Den säger att det inte är tillåtet att använda offentlig plats, exempel en trottoar, på ett sätt som inte stämmer överens med ändamålet som platsen har upplåtits för.

– Vi använder samma lagstöd när vi talar med dem som ställt ut en soffa eller utemöbel utanför sin falafelbar. Och vi säger givetvis till både svenska tiggare, ryska tiggare och så vidare. Men EU-migranterna är ju så väldigt många.

Tiggare får inte nyttja trottoaren för att sitta ned och tigga, men det är okej att röra på sig och till exempel på runt med en mugg, enligt Södermalmspolisens bedömning. Tiggare som sitter ned får först en uppmaning att de måste ställa sig upp. Sedan en andra uppmaning.

– Vi använder inte våld, det vill jag understryka. Och det är aldrig så att vi plockar dem direkt. De får alltid chansen minst två gånger att gå därifrån, säger Adolphson.

När ingenting har hänt efter två gånger så har det förekommit att tiggare har avlägsnats, uppger Adolphson. Det vill säga att de har körts iväg ut ur staden och släppts av.

– Vi dumpar dem inte någonstans bara. Det ska alltid vara i anslutning till transportmedel.

– Jag förstår ju att de blir missnöjda med oss naturligtvis. Vi är ju en störning för dem. Hade jag blivit bortvisad och avlägsnad hade jag också blivit irriterad. Men så tillämpar vi lagen, med stöd av en rättsutredning som gjordes av våra jurister.

Många utsatta EU-migranter bor i provisoriska läger utan el och värme. Amnesty vill understryka att Sverige är bundet av internationella konventioner som reglerar frågor som tak över huvudet och rätten till sjukvård.

– Det är grundläggande rättighetsfrågor som ofta drunknar i diskussionen om huruvida de ska få tigga eller inte tigga, säger Westeson.

Fakta: Om hemlöshet

Enligt en kartläggning av Socialstyrelsen var drygt 33 250 personer hemlösa under vecka 14, 2017. Men alla kommuner deltog inte i kartläggningen så exakt hur många som lever i hemlöshet i Sverige är svårt att säga.

Män är i majoritet men antalet hemlösa kvinnor har ökat sedan en tidigare kartläggning 2011. Runt hälften av personerna i kartläggningen var födda i Sverige men antalet utlandsfödda som är hemlösa i Sverige har också ökat de senaste åren. Hälften av alla hemlösa har varit i någon form av hemlöshet i ett år eller längre.
Källa: Socialstyrelsens kartläggning från 2017