”Vi blir dödade om vi återvänder till Albanien”

Nyligen avslutades en två månader lång hungerstrejk utanför Migrationsverkets lokaler i Gävle. Protesten utfördes av åtta personer från Albanien, som alla sökt asyl i Sverige. Gruppens juridiska ombud Charlotta Lagnander tycker att Migrationsverket måste börja tänka om.